logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Objavljene Odluke sa 48. EA MAC Komiteta

Evropska organizacija za akreditaciju (EA) objavila je na svom sajtu odluke koje su donešene na 48. Komitetu za multilateralne sporazume EA (EA MAC MEETING).

 

Kao što smo već pisali ovde, sastanak Komiteta je održan u Beogradu od 26. do 27. aprila 2023. godine, na kome je prisustvovao 61 učesnik iz 43 nacionalna akreditaciona tela i predstavnik Savetodavnog odbora EA.

Tokom ovog sastanka, MAC koji upravlja procesom kolegijalnog ocenjivanja i odlučuje o statusu potpisnika EA MLA sporazuma, doneo je sledeće odluke:

  • CYS-CYSAB, nacionalno akreditaciono telo Kipra, ostaje potpisnik EA MLA u oblastima kontrolisanja (EN ISO/IEC 17020) i sertifikacije proizvoda (EN ISO/IEC 17065);
  • LATAK, Nacionalno akreditaciono telo Letonije, ostaje potpisnik EA MLA u oblastima etaloniranja (EN ISO/IEC 17025), ispitivanja (EN ISO/IEC 17025) uključujući medicinska ispitivanja (EN ISO 15189), sertifikacije sistema menadžmenta (EN ISO/IEC 17021-1), sertifikacije proizvoda (EN ISO/IEC 17065), kontrolisanja (EN ISO/IEC 17020), sertifikacije osoba (EN ISO/IEC 17024) i validaciji i verifikaciji (EN ISO 14065);
  • Odobrena je procedura: “Procedure for launching the EA MLA for accreditation of Biobanking according to EN ISO 20387”.

 

MAC je odlučio da se podnese sledeći nacrt Rezolucije na usvajanje Generalnoj skupštini:

Generalna skupština, postupajući po preporuci Saveta za multilateralne sporazume (MAC i pozivajući se na Rezoluciju EA 2022 (52) 15, odobrava da:

  • Kolegijalno ocenjivanje u oblasti biobankinga prema EN ISO 20387:2018 – Biotechnology — Biobanking — General requirements for biobanking počeće od 1. juna 2023. godine, prema dokumentu Procedure for launching the EA MLA for accreditation of Biobanking according to EN ISO 20387;
  • MLA stupa na snagu pod uslovom da su najmanje dva člana uspešno ocenjena od strane kolegijalnih ocenjivača;
  • EA će se prijaviti ILAC-u za proširenje obima kao priznat region za oblast „Biobankinga-20387“.

 

Takođe, MAC je zaključio projekat reinženjeringa procesa kolegijalnog ocenjivanja, jedne od ključnih tačaka Strategije EA 2025. Na sastanku su predstavljeni i poslednji dokumenti koji se odnose na kompetentnost ocenjivača.

Menadžment grupa MAC-a (MAC Management Group) je odgovorna za efikasno upravljanje i usklađivanje kolegijalnih ocenjivanja i rada MAC-a, uključujući sastanke i sastoji se od 12 članova iz akreditacionih tela: AA (Austrija), ACCREDIA (Italija), BELAC (Belgija), COFRAC (Francuska) , DAkkS (Nemačka), ESYD (Grčka), NA (Norveška), NAB-MALTA (Malta), SA (Slovenija), SAS (Švajcarska), SWEDAC (Švedska) i TURKAK (Turska).

MAC je ponovo izabrao za člana Menadžment grupe Rolf Straub iz akreditacionog tela Švajcarske (SAS).

 

 

Izvor: ats.rs