logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Objavljen je standard SRPS ISO/IEC TS 17021-8:2023

Objavljen je standard SRPS ISO/IEC TS 17021-8:2023 Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta – Deo 8: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta za održivi razvoj u zajednicama.

 

Standard je identičan sa ISO/IEC TS 17021-8:2019 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 8: Competence requirements for auditing and certification of management systems for sustainable development in communities.

U ovom dokumentu utvrđuju se dodatni zahtevi za kompetentnost osoblja koje učestvuje u proveri i procesu sertifikacije sistema menadžmenta za održivi razvoj u zajednicama i dopunjavaju se postojeći zahtevi iz ISO/IEC 17021-1 (kojim se postavljaju zahtevi za sertifikaciona tela).

Više informacija ovde.

 

 

Izvor: KS CASCO