logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Avion Utva 75A41M-Sova može u izvoz - Posle šest godina ispitivanja izdata potvrda o tipu

Nakon šest godina razvoja i ispitivanja, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije izdao je 12. maja potvrdu o tipu za avion Utva 75A41M-SOVA, priznanje koje potvrđuje da avion ispunjava sve sigurnosne standarde i tehničke zahteve u vazduhoplovstvu.

 

Kako navodi Direktorat, ovo je veliki uspjeh za srpsku avio-industriju kao i priznanje posvećenom timu inženjera i svima koji su bili uključeni u razvoj ovog aviona.

 

Dodjela Tip sertifikata otvara mogućnosti za izvoz aviona na globalno tržište i jača reputaciju ovog aviona kao pouzdanog aviona za obuku i doprinosi daljem razvoju srpske avio-industrije.

 

 

Izvor: ekapija.com