logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Novi HSE podcast: Igor Radovančev,Tehnički Direktor BPI Novi Sad

U novoj epizodi prvog HSE podcasta u Srbiji - "Zona Bezbednosti", tema je Novi pravilnik o pregledu i proveri opreme za rad i ispitivanju uslova radne okoline.

 

U ovoj epizodi sa gostom Igorom Radovančevim - Tehničkim Direktorom Instituta za bezbednost i preventivni inženjering iz Novog Sada, analiziran je novi Pravilnik o pregledu i proveri opreme za rad i ispitivanju uslova radne okoline Sl.Glasnik RS 15/2023.

 

 

 

Izvor: youtube.com