logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Ažurirana izdanja dokumenata ATS-a

Akreditaciono telo Srbije objavljuje ažurirano izdanje obrasca Prijave za akreditaciju, ATS-PR11-O01, izdanje 8/1 i ažurirana dokumenta iz oblasti akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju organskih proizvoda.

 

  • ažurirano izdanje obrasca Prijave za akreditaciju, ATS-PR11-O01, možete preuziti ovde;
  • uputstvo za akreditaciju sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda u oblasti organske proizvodnje, ATS-UP26, izdanje 4/0, možete preuzeti ovde;
  • kontrolnu listu za ocenjivanje sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda u oblasti organske proizvodnje (kontrolne organizacije koje obavljaju poslove kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji) prema SRPS EN ISO/IEC 17065:2016, ATS-UP26-O02, izdanje 2/0, možete preuzeti ovde.


Primena ovih dokumenata počinje danom objavljivanja.

 

 

Izvor: ats.rs