logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

U toku je javna rasprava o srpskom standardu za rudarske oznake i simbole

Sve rudarske oznake i simboli definišu se na nacionalnom nivou. Kako je u toku inoviranje srpskih standarda za rudarske oznake i simbole, do 21.9.2023. možete davati komentare na nacrt standarda naSRPS B.A3.014:2023, koji se odnosi na rudarske oznake i simbole za otkopavanje i zapunjavanje.

 

Ovim standardom se utvrđuju oznake za otkopavanje ležišta korisne supstance i zapunjavanje otkopanih prostora.

Svrha ovog standarda je jednoobrazno označavanje na rudarskim kartama i planovima otkopavanja, zapunjavanja otkopanih prostora i granica otkopavanja.

Da bi ste pregledali dokument, potrebno je da se registrujete na ISS sajtu.

Link za nacrt standarda je u segmentu „Povezani dokumenti“. Klikom na link, u posebnom prozoru otvoriće se dokument.

Na javnoj raspravi svakog meseca nalaze se brojni nacrti standarda i sva zainteresovana stručna lica su dobrodošla da u njoj učestvuju.

 

 

Izvor: iss.rs