logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Projekat „Proizvod Info“

U sredu, 14. juna 2023. godine u prostorijama Ministarstva privrede održan je završni sastanak tima za realizaciju projekta Proizvod Info.

Na sastanku je ukratko predstavljena finalna projektna dokumentacija, realizovane aktivnosti i budući planovi imajući u vidu da je na osnovu Ugovora o pružanju usluge Proizvod info“ - Izrada projektne dokumentacije sa tehničkim specifikacijama za softversko rešenje i hardversko-komunikacionu infrastrukturu, sa analizom stanja i potreba, između Ministarstva privrede i Key4S doo Beograd, dana 7.6.2023. godine potpisan ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI dokumenta „Proizvod-info Portal infrastrukture kvaliteta, kojim se potvrđuje da su realizovane faza 2. i 3. ovog projekta, dok je ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI dokumenta „FAZA 1: Prikupljanje informacija i analiza postojećeg stanja“ je potpisan u februaru 2022. godine.

 

 

Izvor: tehnis.privreda.gov.rs