logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Početak primene CAF modela u ATS-u

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave u okviru projekta Evropske unije (EU) za reformu javne uprave – EU4PAR, završilo sve planirane aktivnosti na uvođenju CAF modela (Common Assessment Framework ‒ CAF) i otpočelo sa njegovom primenom u cilju poboljšanja procesa upravljanja kvalitetom i osavremenjavanja radnih procesa.

 

CAF je, kao savremeni model za unapređenja poslovanja, značajno pomogao da ATS prepozna svoje snage i potencijale za poboljšanje i da sagledaju i šire zahteve, ne samo u oblasti akreditacije, već i u oblasti društvene odgovornosti i razvoja partnerskih odnosa kako sa zainteresovanim stranama tako i sa širom društvenom zajednicom.

Akreditaciono telo Srbije upućuje veliku zahvalnost za stručnu podršku i pomoć koju su im, u okviru projekta EU4PAR, pružili eksperati: Goran Paštrović, Danilo Rodić i Marko Novaković, uz čiju podršku su sve aktivnosti sprovedene na način da su utvrđene adekvatne mere za podizanje kapaciteta i unapređenje i poboljšanje rada.

Očekuje se da će u budućem periodu, primena CAF modela dati svoj puni efekat u postizanju izvrsnosti, na zadovoljstvo korisnika i opšte dobrobiti.

 

 

 

Izvor: ats.rs