logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Objavljen je novi standard SRPS ISO 31022:2024 Menadžment rizicima

Komisija za standarde KS CASCO objavila je 31.05.2024.god. standard pod nazivom SRPS ISO 31022:2024 Menadžment rizicima – Smernice za menadžment pravnim rizicima (na srpskom jeziku)

 

Standard je identičan sa ISO 31022:2020. U ovom dokumentu su date smernice za upravljanje specifičnim izazovima pravnih rizika sa kojima se suočavaju organizacije i predstavlja dokument komplementaran sa ISO 31000.

Primena ovih smernica može da se prilagodi svakoj organizaciji i njenom kontekstu. U ovom dokumentu se daje zajednički pristup menadžmentu pravnim rizikom i nije specifičan samo za neku industriju ili sektor.

 

Izvor: Komisije za standarde КS CASCO