logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Ovaj sadržaj je zaključan. Da bi pristupili istom, molimo Vas da se ulogujete.

Poboljšanje u upravljanju projektima - dva nova standarda ISO serije

Uspešno upravljanje projektima je od ključne važnosti za veću efikasnost i bolje rezultate. Zbog toga su dva ključna standarda u ISO seriji dokumenata za taj sektor upravo ažurirana i proširena, pružajući još opsežnija uputstva o ovim pitanjima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISIN - Međunarodni identifikacioni broj hartija od vrednosti

ISIN broj (International Securities Identification Number) je jedinstvena identifikaciona oznaka finansijskog instrumenta, koja se sastoji od kombinacije niza slovnih znakova i brojeva.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Označavanje vegetarijanskih proizvoda

Novi standard za definisanje veganskih i vegetarijanskih proizvoda pružiće potrošačima poverenje u njihov izbor kupovine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO grant za istraživanja - podnošenje predloga do 31. maja

ISO organizacija je objavila poziv za dodelu granta - bespovratne pomoći za istraživanja. Rok za podnošenje predloga je 31. maj 2021.godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Nova, 4.0 verzija C2C (Cradle to cradle) standarda

Način na koji danas projektujemo i izrađujemo proizvode ima direktan uticaj na svet koji ćemo sutra naseljavati. Već više od jedne decenije vodeći brendovi, dizajneri i proizvođači oslanjaju se na Cradle to Cradle Certified Product standard kako bi optimizirali proizvode za trenutne i dugoročne pozitivne uticaje.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Priručnik o važnosti Infrastrukture kvaliteta: Obezbeđenje kvaliteta kao uslov za pristup globalnim tržištima

Jaka Infrastruktura Kvaliteta (IK; QI na engleskom) je od suštinskog značaja za promociju i održavanje ekonomskog razvoja, kao i ekološkog i socijalnog blagostanja svake države. Mnoge organizacije su pružile doprinos ovom dijagnostičkom i reformskom alatu IK koji su razvili World Bank i Nacionalni institut za metrologiju Nemačke.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Smart Lifts: Uspešna priča o digitalizaciji MSP kroz standarde

Konzorcijum malih i srednjih igrača iz tradicionalno analognog sektora odgovorio je na pritisak da se digitalizuje. Njihova nova IoT platforma mogla bi da poveže skoro 40 000 liftova do 2022. godine - i podstakne najbolju evropsku praksu za zelenu i digitalnu tranziciju kroz standarde.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Pandemija ubrzava napredak medicinske tehnologije i povećava broj sajber napada

Kako pandemija COVID-19 ne pokazuje znakove nestajanja, organizacije za razvoj globalnih standarda sarađuju bliže nego ikad zajedno kako bi razvile kontramere kako bi sprečile dalje širenje.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Nova brošura: Specifikacija akreditacije za testiranje na COVID-19

ILAC je u svom odeljku "publications and resources" objavio novu brošuru pod nazivom "Specifying Accreditation for COVID-19 Testing".

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Radi postupnog ukidanja opasnih hemikalija, Švedska predlaže porez na hemikalije na odeću i obuću 2022. godine

Švedska vlada objavila je svoje planove za uvođenje poreza na hemikalije na odeću i obuću u aprilu 2021. godine, ali zbog pandemije, predstavljanje će biti odloženo za 2022. godinu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Nakon žalbe Oxebridge-a, povučen ISO 9001 sertifikat Ruskom Registru

Da regulacija tržišta, pa makar i pomoću žalbi, ponekad urodi plodom, pokazuje zadnji slučaj koji je iniciran od strane Oxebridge-a, a izvedena od strane UKAS-a.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

"localg.a.p." brend - odskočna daska za sigurnu i održivu poljoprivredu

Potrošači širom sveta sve više zahtevaju kvalitetnu hranu koja se proizvodi bezbedno i održivo. Trgovci širom sveta se suočavaju sa izazovom zahtevajući od svojih proizvođača primenu dobrih poljoprivrednih praksi, uključujući bezbednost hrane.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO biblioteka je sada dostupna on-line: istražujte o standardima i standardizaciji

Ova on-lajn biblioteka nudi kolekciju istraživačkih publikacija o standardima i standardizaciji. Ovakva baza je osmišljena da podrži rad članova ISO-a, istraživača i svih drugih strana, zainteresovanih za oblast standarda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

SGS lansira novi program - "Realize" - kultura bezbednosti hrane koja pobeđuje

Međunarodna sertifikaciona kuća, SGS, je najavila pokretanje Realize-a, novog programa koji će pomoći kompanijama da postignu „Pobedničku kulturu bezbednosti hrane“.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

EU komisija objavljuje nove specifikacije o označavanju plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu

Evropska komisija je 22. decembra 2020. godine objavila Uredbu (EU) 2020/21511 (tj novi zakon) o usklađenim specifikacijama označavanja na određenim plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu. Specifikacije se primenjuju od 3. jula 2021.godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Učenje u pokretu - mobilno učenje: primena mobilne tehnologije u obrazovanju

Tehnička specifikacija za upotrebu mobilne tehnologije u obrazovnom sektoru upravo je revidirana kako bi se svima osigurali bolji ishodi učenja.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Blockchain standardi za poljoprivredu dolaze i donose novi nivo poverenja

SZO procenjuje da 420.000 ljudi godišnje umre od zagađenja hranom. Kanadski savet za standarde (SCC-Standards Council of Canada) je udružio snage sa Farmers Edge i Protein Industries Supercluster kako bi omogućio sljedivost u poljoprivredno-prehrambenom lancu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Šta predstavlja "Bioengineered" oznaka za hranu?

Sada kad je Nacionalni standard za predstavljanje bioinženjerske hrane američkog Ministarstva poljoprivrede (USDA) dovršen, šta to znači za etikete i poslovanje proizvođača?

Registrujte se da bi videli ceo članak...

OEKO-TEX i FSC učestvuju u pokretanju Amazonovog programa za zaustavljanje klimatskih promena u Evropi

Amazon je pokrenuo drugu fazu programa Climate Pledge Friendly u Francuskoj, Nemačkoj, Italiji, Španiji i Velikoj Britaniji, zajedno sa Forest Stewardship Council (FSC), OEKO-TEX i 17 drugih shema za održivost.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Francuska definisala posebne zahteve za maske sa providnim prozorom

22. jula, francuska vlada je objavila ažuriranje Napomene unakrsnih ministarstava, koja uključuje posebne zahteve za maske sa providnim prozorom.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO/IAF grupa za ocenjivačku praksu (APG) objavila je revidirana izdanja uputstava "procesi", "interno ocenjivanje" i "interna komunikacija"

Dokument "Procesi" koji je izdala ISO/IAF 9001 grupa za praksu ocenjivanja (APG - audit practice group) revidiran je kako bi se pratio proces ocenjivanja i pozicija ocenjivača, kao i da bi se povećala konciznost i jasnoća dokumenta.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Preporuke i minimalni zahtevi za izradu zaštitnih maski

Francuska asocijacija za standardizaciju je, uz pomoć više od 150 vodećih stručnjaka, izradila dokument AFNOR S76-001 „Zaštitne maske - Vodič za minimalne zahteve, metode ispitivanja, izradu i upotrebu“, koje kompanije iz industrije tekstila i plastike mogu da koriste kao instrukciju u proizvodnji maski.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Upravljanje uticajem epidemije koronavirusa za sertifikaciona tela, laboratorije, inspekcijski tela i zdravstvene usluge - UKAS

UKAS je objavio dva nova tehnička biltena za sertifikaciona tela i laboratorije, inspekcijska tela i zdravstvene usluge o upravljanju uticajem epidemije koronavirusa.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

FSSC 22000 verzija 5 usklađena sa verzijom 7.2 GFSI

Upravni odbor Inicijative za bezbednost hrane (GFSI) je objavio da je FSSC 22000 verzija 5 na osnovu benčmarking zahteva usklađen sa verzijom 7.2 GFSI-ja.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Pet zvezdica za Bureau Veritas Velika Britanija u sertifikaciji hrane

Bureau Vertias, kao jedan od globalnih lidera u testiranju, inspekciji i sertifikaciji, stekli su brojne akreditacije u različitim sektorima, a sada se mogu pohvaliti i da su dobili prestižnu ocenu sa pet zvezdica prema Globalnom standardu BRC.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Revizija GLOBALG.A.P.-ovog standarda za cveće i ukrase

GLOBALG.A.P. standard za cveće i ukrase, osnova za GGN etiketu za sertifikovano cvećarstvo, revidira se kako bi se ojačali njegovi zahtevi za životnu sredinu i obezbedio njegov stalni doprinos održivosti u cvećarstvu. Revizija je zasnovana na predlogu pristupa zasnovanom na podacima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Pokrenut IAF CertSearch

Međunarodni forum za akreditaciju IAF zvanično je pokrenuo ekskluzivnu svetsku bazu podataka za akreditovane sertifikate sistema upravljanja, pružajući preduzećima i vladama mogućnost da digitalno potvrde sertifikate svojih organizacija; da utvrde da li je neki sertifikat validan i da li je sertifikaciono telo koje izdaje sertifikat akreditovano za izdavanje sertifikata po tom standardu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

"IAF Outlook" - novi način razmene informacija od strane IAF-a

"Način na koji komuniciramo se menja. IAF Outlook je novi oblik komunikacije koji će se slati kvartalno, radi razmene informacija o dešavanjima u međunarodnoj akreditaciji, ocenjivanju usaglašenosti i standardima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Ažururanje IAF-ove baze akreditovanih sertifikata (IAF CertSearch)

IAF CertSearch je globalna baza podataka u kojoj se mogu proveriti pojedinačni akreditovani sertifikati iz celog sveta, a IAF je u procesu izrade te baze podataka.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Najava za EOQ Kongres 2019.- Lisabon

Ne propustite Kongres EOQ za 2019. godinu 24.-25.oktobra, kada će se ujedno obeležiti i proslaviti 50. godišnjica Portugalskog udruženja za kvalitet (APK). Učestvujete i dajte svoj doprinos u predviđanju i definisanju budućnosti kvaliteta, ponovnim otkrivanjem kvaliteta u Lisabonu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

RAPEX godišnji izveštaj za 2018. godinu: 2.257 upozorenja na opasne proizvode i 4.050 naknadnih akcija

Godišnji izveštaj RAPEX Evropske Komisije za 2018. godinu pokazuje stabilizaciju broja izveštaja o opasnim proizvodima i naknadne aktivnosti nacionalnih vlasti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Van Dijk cvećara postala prvi holandski izvoznik cveća i biljaka sa GGN oznakom

2019.02. ggn oznaka na cvecuGGN oznaka je brzo postala važno i pouzdano sredstvo kojom se obezbeđuje sledivost i daje potrošačima značajan uvid u poreklo njihovih kupljenih proizvoda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Globalna inicijativa za ukidanje upotrebe jednokratne plastike

2019.01. redukovanje upotrebe jednokratne plastike blogNa internet sajtu međunarodnog sertifikacionog tela SGS objavljen je kratak članak pod nazivom "Global Initiatives to Reduce Single-use Plastics".

Registrujte se da bi videli ceo članak...

UKAS objavio Tehnički bilten - Neakreditovana sertifikacija za proizvode, procese i usluge (ISO/IEC 17065)

2018.12. ukas logoNa sastanku tehničkog odbora Međunarodnog akreditacionog foruma (IAF) u Singapuru dogovorena je i objavljena rezolucija IAF 2018-13 (Agenda tačka 9) neakreditovana sertifikacija proizvoda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...