logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Ovaj sadržaj je zaključan. Da bi pristupili istom, molimo Vas da se ulogujete.

Emocije koje mašine mogu da pročitaju - rad na standardizaciji u oblasti afektivnog računarstva

Naučnofantastični film Her priča priču o čoveku koji se zaljubljuje u virtuelnog asistenta na operativnom sistemu svog računara.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Standard za definisanje neutralne emisije ugljen dioksida u nastajanju

Novi ISO standard stvoriće međunarodne smernice za zgrade i proizvode neutralne prema prema emisiji ugljen-dioksida.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Nova UNIDO brošura: Standardi za održivost

Standardi dobrovoljne održivosti (VSS - Voluntary Sustainability Standards) mogu biti moćno oruđe za izgradnju više održivih i inkluzivnih ekonomija i društava, a u isto vreme za dostizanje SDG-ova (Sustainable Development Goals).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

SAE i ISO objavljuju zajednički standard za sajber bezbednost automobila

SAE International, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za standardizaciju (ISO), objavio je standard ISO/SAE 21434 ™: Road Vehicles – Cybersecurity Engineering. Standard pomaže industriji da definiše strukturiran proces kako bi osigurala da je sajber bezbednost ugrađena u dizajn drumskih vozila, uključujući sisteme, softver za komponente i veze bilo kog spoljnog uređaja ili mreže.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Nova serija standarda za "zeleno" finansiranje programa, projekata i poduhvata sa ciljem efikasne borbe protiv klimatskih promena

Kako je Portal Kvalitet već najavljivao, međunarodna organizacija za standardizaciju objavila je seriju standarda za "zeleno" finansiranje programa, projekata i poduhvata sa ciljem efikasne borbe protiv klimatskih promena, objavila je Privredna komora Srbije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Širenje globalne publike za vegansku i vegetarijansku hranu - partnerstvo SGSa i V-label-a

Povećanje svesti potrošača o zdravlju, dobrobiti životinja i pitanjima životne sredine dovelo je do brzog rasta potrošnje veganske i vegetarijanske hrane - trend koji se očekuje da se nastavi, pa čak i ubrza.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Važnost etičke trgovine i odgovornog snabdevanja u današnjoj globalnoj mreži snabdevanja

Današnji svesni potrošači menjaju svoj odnos sa svetskim brendovima. Oni sve više donose informisanije, etičke odluke o kupovini i iako smo pre pandemije videli znakove promene potrošača, nedavni izveštaji ukazuju da je uzrokovani poremećaj potaknuo ovo ponašanje. Sada bi 88% potrošača želelo da im brendovi pomognu da budu ekološki prihvatljiviji i etičniji u svakodnevnom životu (Futera 2018 - UK / SAD).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Prvo ikad međunarodno poređenje (benčmark) za dobro upravljanje

Živimo u vremenima koja se brzo menjaju i izazivaju i, više nego ikad, od upravljačkih tela se traži da obezbede da njihove organizacije deluju sa svrhom, održivošću i društvom na umu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi standard za RFID aplikacije koristi proizvođačima i kupcima

U našem sve povezanijem svetu, tehnike automatske identifikacije i prikupljanja podataka (AIDC - automatic identification and data capture techniques) koriste se u mnogim IoT aplikacijama koje primenjuju i industrija i preduzeća.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Vlada Velike Britanije produžila je rok za prelazak sa CE na UKCA oznaku

Vlada Velike Britanije objavila je da je produžila rok za prelazak sa CE znaka na novi UKCA znak za godinu dana.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Pojednostavljivanje standarda performansi australijskih sistema za prečišćavanje vode za piće

Od kućnih filtera za vodu, do komercijalnog filtriranja vode, najnoviji revidirani standard pomaže da se obezbedi da su sistemi za prečišćavanje vode na tržištu odgovarajuće sertifikovani i testirani, a zdravstvene tvrdnje lako razumljive.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

EU uvela 150 mera zaštite od nepoštene trgovine, najviše protiv Kine

EU je na kraju 2020. imala na snazi 150 mera trgovinske zaštite ali je Evropska komisija prvi put kao ozbiljan izazov za kompanije u bloku uočila novu vrstu subvencija koje daju treće zemlje u formi prekogranične finansijske podrške.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Kako su programi sertifikacije ojačali prehrambeni sektor Novog Zelanda

Članica Svetske banke IFC objavljuje izvještaj koji pokazuje kako su programi sertifikacije ojačali prehrambeni sektor Novog Zelanda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Forum o međunarodnoj sertifikaciji 2021 održan u Kini

Istočnokineska provincija Šandong šalje globalnu poruku o važnosti „Standarda za ciljeve održivog razvoja“.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljen je novi standard za poboljšanje dostupnosti podataka na platformama za e-učenje

Sa porastom informacionih i komunikacionih tehnologija, upotreba platformi za e-učenje uveliko je porasla u oblasti obrazovanja.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Podizanje lestvice zaštite podataka o privatnosti dece

Kancelarija komesara za informacije Velike Britanije (The Information Commissioner’s Office -ICO) odobrila je prve kriterijume šeme certifikacije GDPR -a u Velikoj Britaniji.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Standardizacija, alat za poboljšanje kvaliteta telezdravstvenih usluga

U kontekstu zdravstvene krize povezane sa Covid-19, a posebno mera preduzetih za zaustavljanje širenja epidemije, mnogi zdravstveni radnici ponudili su uslugu telekonsultacija.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Provera lažnog medijskog sadržaja

Programeri JPEG -a rade na novom međunarodnom standardu koji će olakšati identifikaciju lažnih medija i zaštititi prava intelektualne svojine

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Sertifikacija u nuklearnoj industriji

IECQ je međunarodni sistem sertifikacije elektronskih komponenti, materijala i procesa, koji olakšava izbor pouzdanih dobavljača u elektronskoj industriji.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Cradle to Cradle Certified® Gold za samostojeću torbicu za reciklažu

Werner & Mertz i Mondi sarađuju u globalnim pionirskim projektima radi postizanja prave cirkularne ekonomije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Kako novi standard pomaže malim firmama da misle o velikim stvarima

Bolja kupovna moć, veća efikasnost i inovativnije ideje nisu samo za velika preduzeća. Objavljivanje ISO 44003 pomaže manjim igračima da istegnu svoje kolektivne mišiće koristeći strateška partnerstva na najbolji način.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Aplikacije za procenu zdravstvenog stanja

Sve je više aplikacija za mobilne telefone koje prate zdravlje i kondiciju korisnika. Mnoge od njih zahtevaju unos poverljivih ličnih podataka ili pružaju sumnjive savete i informacije. Stoga se javlja dilema, kako izabrati najbolju?

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Uspešan ishod UKAS EA Peer Evaluation 2021

Da bi zadržao svoju ulogu jedinog nacionalnog akreditacionog tela u Velikoj Britaniji, UKAS mora da pokaže usaglašenost sa zahtevima ISO/IEC 17011 kroz nepristrasan proces međusobne evaluacije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Standardi na Olimpijadi

Da li i vama nedostaju Olimpijske igre upravo završene u Tokiju, Japan? Proverite koji standardi su odigrali pobedničku ulogu na ovogodišnjim igrama.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ASQ, ASQE i EOQ predstavili inicijativu za globalnu saradnju

ASQ, ASQExcellence (ASQE) i Evropska organizacija za kvalitet (EOQ) najavile su partnerstvo radi identifikovanja mogućnosti za saradnju sa fokusom na misaono vođstvo (thought leadership), razmenu znanja i umrežavanje.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Kraj falsifikovanju vina? JRC razvio novi alat za proveru autentičnosti

Neretko se vinari suočavaju sa falsifikovanim vinima koja se plasiraju na tržištu kao visokokvalitetni proizvodi. EU to godišnje košta oko 1,3 milijarde evra.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Bezbednost plaćanja preko treće strane

Kako se trendovi platnog prometa sve više kreću ka onlajn finansijskim transakcijama, korišćenje provajdera za plaćanje preko treće strane, TPP provajdera ((TPP provajder, od engleskog third-party payment (TPP) providers)), kao što je PayPal, u stalnom je porastu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

EU sud potvrđuje autorska prava usklađenih standarda

14. jula 2021. godine, Opšti sud EU u slučaju Evropske komisije T-185/19 presudio je da Evropska komisija ima pravo da uskrati besplatan pristup bez naknade usklađenim standardima (hEN).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Prvi kanadski Plan za standardizaciju

Prvi kanadski Plan za standardizaciju baziran na upravljivim podacima daje 35 preporuka za rešavanje nedostataka i istraživanje novih oblasti u kojima su potrebni standardi i ocena usaglašenosti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi normativni dokumenti za IFS Broker, IFS Logistics i IFS PACsecure verzija 1.1

IFS objavljuje da su 30/06/2021 objavili sledeće normativne dokumente:

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Klađenje na biomasu

Održiva upotreba bioenergije igra integralnu ulogu u većini scenarija sa niskim sadržajem ugljenika. Ovde su sumirane informacije kako standardi kroje budućnost čvrstih biogoriva.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Alergeni za hranu - Međunarodni regulatorni plan

Deljenje sjajnog izvora informacija zahvaljujući programu za istraživanje i resurse o alergijama na hranu (FARRP) koji prikazuje informacije o međunarodnim propisima o označavanju alergena na hranu po pojedinačnim zemljama.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IEC i ISO onlajn razvoj standarda

IEC i ISO grade platformu za onlajn razvoj standarda preko interneta OSD - Online Standards Development koja će omogućiti veću efikasnost, tačnost i kvalitet tokom celog procesa razvoja standarda, a istovremeno omogućiti zajedničko autorstvo istog sadržaja.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Poziv za stručnjake: učestvujte u novoj ISO radnoj grupi u oblasti cirkularne ekonomije, zaduženoj za projekat „Podaci o cirkularnosti proizvoda“

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) uskoro započinje sa izradom budućeg međunarodnog standarda ISO 59040 PCDS - Product Circularity Data Sheet, putem svog tehničkog odbora ISO / TC 323 „Kružna ekonomija”.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Grafički simboli za medicinska sredstva

Vizuelno obeležavanje se odnosi na grafičke simbole na pakovanju, kao i u okviru materijala koji čini prateću dokumentaciju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Promovisanje digitalne transformacije u zakonski obaveznoj metrologiji

Pod nazivom „Digitalna transformacija u zakonski obaveznoj metrologiji“, OIML bilten iz jula 2021. (posebno izdanje) Organisation Internationale de Métrologie Légale pruža dalji uvid u ulogu digitalnih tehnologija u zakonskoj metrologiji.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novo izdanje „Aneksa SL“ za standarde sistema menadžmenta iz 2021. godine

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) nedavno je izvršila ograničenu reviziju „Aneksa SL”, ISO dopune ISO / IEC direktivama, što čini osnovu za gotovo sve njene standarde menadžment sistema (MSSs management system standards). Nova verzija objavljena je u maju 2021. godine i odnosi se na sve nove ISO MSS-ove, kao i na reviziju postojećih standarda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

PEFC se pridružuje UNFCCC inicijativi "Moda za globalnu klimatsku akciju"

Inicijativa Fashion for Global Climate Action poziva modnu industriju da prepozna uticaj celog sektora na klinatske promeneprihvati zajedničku odgovornost da težimo ka klimatskoj neutralnosti za sigurniju planetu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Keramičke pločice kao predmet prvog međunarodnog standarda za održive proizvode

Ekologija je cilj sve više organizacija u građevinskom sektoru, prepoznajući njihov potencijal za smanjenje gasova sa efektom staklene bašte i stvaranje održivijih prostora za sve.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

GFSI uspostavlja savetodavnu grupu za nauku i tehnologiju

Globalna inicijativa za bezbednost hrane - GFSI sa zadovoljstvom najavljuje zvanično pokretanje GFSI savetodavne grupe za nauku i tehnologiju (STAG).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO 9001 prošao kroz proveru kvaliteta

Koriste ga milioni organizacija širom sveta, svetska je standardna referenca za kvalitet - standard ISO 9001, Sistemi menadžmenta kvalitetom - zahtevi, upravo je prošao „nalog za ispravnost“.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Standardi koji menjaju igru u trci protiv klimatskih promena

Postizanje nulte emisije ugljenika do 2030. godine ambiciozan je zadatak koji zahteva drastične mere širom sveta.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Sve veći značaj pouzdanih proizvoda bez glutena - BRCGS whitepaper

Brojne su prepreke koje i brendovi i proizvođači moraju prevazići da bi obezbedili poverenje sve veće zajednice potrošača proizvoda bez glutena.

Registrujte se da bi videli ceo članak...