logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Ovaj sadržaj je zaključan. Da bi pristupili istom, molimo Vas da se ulogujete.

Tranzicija na FSSC 22000 Verziju 6

FSSC 22000 je GFSI (Globalna inicijativa za bezbednost hrane) referentni standard za bezbednost hrane. Zasnovan je na međunarodno priznatom standardu za sisteme menadžmenta bezbednošću hrane ISO 22000, preduslovnom programu (PRP) relevantnom za industriju i dodatnim zahtevima koje definiše FSSC.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Zajedno sa IEC standardima, sertifikacija postaje SMART

IEC vodi četiri sistema za ocenjivanje usaglašenosti koji obezbeđuju da su proizvodi u skladu sa standardima IEC.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Robotika transformiše zdravstvenu zaštitu

Kao i za mnoge druge tehnologije vezane za zdravstveni sektor, COVID-19 je imao veliki uticaj na upotrebu robota i robotike u medicinskoj nezi. Upotreba droida je porasla tokom pandemije, a to je promenilo mnoge načine rada.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Auditi sistema menadžmenta kolaborativnih poslovnih odnosa

Šta organizacija može da postigne primenom ISO 44001:2017 – Collaborative Business Relationship (CBR) management systems – Requirements and framework prezentuje Luiz Džons, viši konsultant za kvalitet i saradnju u WSP UK.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Sektor nuklearne energije – ISO/IEC 17021 akreditacija tela koji vrše sertifikaciju prema ISO 19443

Sve veće interesovanje za novu generaciju nuklearnih reaktora nudi nove mogućnosti kompanijama da uđu u lanac nuklearnog snabdevanja. Akreditovani sertifikat prema ISO 19443 može pomoći da se obezbedi poverenje u proizvode i usluge važne za nuklearnu bezbednost.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Prihvatanje neto nule: ključni korak ka održivoj budućnosti

Neto nula je naše najjače sredstvo protiv klimatske krize. Prelazak na neto nulte emisije predstavlja ubedljivo rešenje koje nudi ne samo ekološke prednosti, već i ekonomske, socijalne i zdravstvene prednosti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Mapa profesije za profesionalce iz sveta kvaliteta

"Karijera svakog profesionalca iz sveta kvaliteta je drugačija. Ali zajednički skup mogućnosti podupire ih sve." Ovim uvodom je predstavljen projekat "Mapa profesija"

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Vrednost sertifikata za ambalažu za hranu i FCM-ove

Tehnički standardi i akreditovani sertifikati garantuju kvalitet prehrambenih proizvoda i robe široke potrošnje.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljeno novo izdanje VDA Yellow Volume: VDA usklađenost proizvoda - tom 1

Objavljeno je novo žuto izdanje VDA usaglašenosti proizvoda 1 kako bi se skupile sve neophodne povratne informacije za konačno izdanje crvene knjige.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Bezbednost hrane: FAO pokrenuo onlajn alat za GHP I HACCP

Dobra higijenska praksa GHP i HACPP Toolbox za bezbednost hrane pomažu proizvođačima da se pridržavaju međunarodnih standarda higijene hrane.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Nova publikacija: Kako standardi utiču na globalni problem zagađenja plastikom

Zagađenje plastikom je rastući globalni problem, koji negativno utiče na zdravlje i život ljudi, kao i na klimu i ekosisteme.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Pet načina na koje ISO/IEC 17360 poboljšava efikasnost lanca snabdevanja

Nesmetan rad globalnih lanaca snabdevanja je od vitalnog značaja za preduzeća u svim industrijama u današnjem međusobno povezanom svetu. Svaki korak u lancu snabdevanja igra ključnu ulogu u efikasnom ispunjavanju zahteva kupaca, od nabavke sirovina do isporuke gotovih proizvoda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO 13153: Proces projektovanja zgrada koje štede energiju

Svaki dodatni 1 dolar uložen u energetsku efikasnost uštedi više od 2 dolara potrošene energije. ISO 13153:2012 specificira smernice za proces projektovanja za jednoporodične stambene i male poslovne zgrade koje štede energiju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Višestruka primena AI u transportu

Kako se AI koristi u transportnoj industriji? Od autonomnih vozila i predviđanja saobraćaja do održavanja i korisničkog servisa, ovaj članak se bavi uticajem veštačke inteligencije na transport.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljen ISO 14002-2 - Smernice za korišćenje ISO 14001 - Deo 2: Voda

ISO je objavio novi prateći standard za ISO 14001: ISO 14002-2:2023 Smernice za korišćenje ISO 14001 za rešavanje ekoloških aspekata i uslova u oblasti životne sredine - Deo 2: voda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Osnovni gradivni blokovi za AI sisteme - ISO/IEC 22989 i ISO/IEC 23053

Terminologija može biti prepreka regulaciji, saradnji i razmeni informacija. ISO/IEC 22989 poboljšava razmenu informacija standardizacijom terminologije veštačke inteligencije, obezbeđujući doslednost u izradi standarda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Prva sertifikacija pomorskih pretvarača energije

Preko 70% Zemljine površine prekriveno je okeanima, koji nude jedan od najvećih neiskorišćenih izvora energije na zemlji.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Zagađenje plastikom - koja je uloga standarda

Zagađenje plastikom je rastući globalni problem, koji negativno utiče na zdravlje i život ljudi, kao i na klimu i ekosisteme. Danas u svetu postoji oko sedam milijardi tona nereciklirane plastike – na deponijama, okeanima, rekama i biosferi.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povećanje pouzdanosti sa novim Ada standardom za programiranje

Programski jezici igraju ključnu ulogu u oblikovanju softvera koji pokreće naše digitalne živote. Jedan takav jezik, ADA, je međunarodni standard ISO/IEC 8652:2023, razvijen u zajedničkom tehničkom komitetu IEC i ISO, JTC 1.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Svetski dan zaštite životne sredine

Svetski dan zaštite životne sredine je dan koji se obeležava u celom svetu svakog 5. juna kroz razne aktivnosti i kampanje sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine.

Opširnije...

VDA 6.3:2023 - Glavne izmene

Globalno priznati i uspostavljeni standard audita procesa VDA 6.3/2016 je u potpunosti revidiran. Ovaj standard je primenjen u IT sistemima širom sveta i usklađen sa drugim standardima kao što je IATF 16949, čineći ga preciznijim i prilagođavajući ga promenljivim zahtevima u automobilskoj industriji.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Standardi za hranu i izvoz: dokazi za Kinu

Akreditacija podržava bezbednost hrane. Implementacija standarda kao što su ISO/IEC 17025 i ISO/IEC 17020 igraju vitalnu ulogu u obezbeđivanju bezbednosti hrane. Koji su pootezi Kine za zasnivanje svojih domaćih standarda i propisa na međunarodnim merama?

Registrujte se da bi videli ceo članak...

NBN objavio novi vodič o autorskim pravima

Živimo u visoko digitalizovanoj ekonomiji zasnovanoj na znanju. Stoga je zaštita autorskih prava od ključne važnosti za svaku organizaciju. Kao izdavač standarda, NBN osigurava da je sav svoj intelektualni sadržaj zaštićen. I to čini kroz prava intelektualne svojine i autorska prava.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Usvajanjem ISO 21902 celokupna turistička infrastruktura postaje pristupačna

Turizam je jedan od najbrže rastućih sektora globalne ekonomije. Procenjuje se da oko 1,4 milijarde ljudi putuje širom sveta. Sektor je odgovoran za 1 od 11 poslova širom sveta.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Elektropedija: osnovni resurs termina za elektroniku i elektrotehniku

Terminologija obezbeđuje skup dogovorenih definicija i termina za koncepte u određenim oblastima, smanjujući nivo dvosmislenosti povezanih sa rečima i rečenicama.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Velika Britanija će zabraniti plastiku za jednokratnu upotrebu, a EU predlaže široke promene u upotrebi plastike

Ujedinjeno Kraljevstvo će 1. oktobra 2023. zabraniti plastiku za jednokratnu upotrebu, a smernice su objavljene 23. maja 2023. godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

SDG 14: Život ispod vode

"Očuvati i održivo koristiti okeane, mora i morske resurse za održivi razvoj.", tako glasi glavni moto SDG 14.  ISO je razvio više od 360 standarda kako bi zaštitili život ispod vode.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Kako međunarodni standardi utiču na donošenje klimatskih akcija

Kao što je navedeno u WEF-ovom (World Economic Forum) Izveštaju o globalnim rizicima 2023, gubitak biodiverziteta se smatra jednim od globalniһ rizika koji se najbrže pogoršavaju u narednoj deceniji.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

FSSC 24000 prijavljen za SSCI benčmark

Fondacija FSSC je primenila Inicijativu za održivi lanac snabdevanja (SSCI - Sustainable Supply Chain Initiative) Foruma potrošačke robe (CGF) za FSSC 24000 šemu sertifikacije sistema menadžmenta društvenom održivošću u okviru SSCI benčmarka za opseg procesuiranja i proizvodnje.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Evropski parlament izglasao nova pravila za suzbijanje tvrdnji o neutralnoj emisiji ugljenika, kao i o ranoj zastarelosti proizvoda

U Evropskom parlamentu su 11.maja izglasana nova pravila za poboljšanje trajnosti proizvoda i borbu protiv "zelenog pranja" i obmanjujućiһ tvrdnji, poznatijih kao greenwash.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Uredba (EU) 2017/745 (MDR) - nekoliko činjenica o tranziciji - DQS

Sertifikaciono telo DQS je napravilo dokument na jednoj stranici koji se bavi velikim pitanjima o roku za MDR tranziciju kao što je „ko se kvalifikuje za produženje?“ ili "kako da dobijem proširenje?"

Registrujte se da bi videli ceo članak...

CAF (Common Assessment Framework) - Zajednički okvir za procenu

Generalni direktori EUPAN-a su 28. novembra 2019. u Helsinkiju jednoglasno usvojili CAF2020. Trenutno, oko 4.100 organizacija koristi CAF - Common Assessment Framework, a mnoge zemlje su CAF uključile u svoje strategije administrativne reforme.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

U Indiji dodeljen prvi BRCGS sertifikat za hranu na biljnoj bazi

U Indiji je sprovedena prva sertifikacija prema BRCGS Globalnom standardu za hranu zasnovanu na biljnoj bazi (Plant-Based Certification).

Registrujte se da bi videli ceo članak...