logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Ovaj sadržaj je zaključan. Da bi pristupili istom, molimo Vas da se ulogujete.

Oxebridge traži volontere za privremeni Savetodavni odbor Q001 sertifikacione šeme

Oxebridge formira savetodavni odbor Q001 da bi pomogao u nadgledanju novog međunarodnog programa sertifikacije upravljanja kvalitetom.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Poziv za dokaze o upotrebi IKT (informacionih i komunikacionih tehnologija) u ocenjivanju bezbednosti hrane - GFSI

GFSI traži dokaze o upotrebi informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) u ocenjivanju bezbednosti hrane kako bi informisao rad Radne grupe za upotrebu informacionih i komunikacionih tehnologija u auditima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

FSC Godišnji izveštaj 2019 - 25 Years of Making a Difference

Forest Stevardship Council (FSC) je međunarodna neprofitna organizacija osnovana 1993. godine koja promoviše odgovorno upravljanje svetskim šumama. To je primer tržišnog programa sertifikacije koji se koristi kao transnacionalna politika zaštite životne sredine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Bureau Veritas na prvom mestu u industriji profesionalnih usluga - DJSI 2020

Bureau Veritas, svetski lider u uslugama ispitivanja, inspekcije&sertifikacije (TIC services), proglašen je najodgovornijom kompanijom u kategoriji industrije profesionalnih usluga na rang listi procena održivosti Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) za 2020. godinu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Svetski dan kvaliteta 2020.

Novembar je proglašen Svetskim mesecem kvaliteta, drugi četvrtak u novembru proglašen je Svetskim danom kvaliteta, a druga nedelja novembra proglašena je Evropskom nedeljom kvaliteta.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Globalna biblioteka resursa za kvalitet, bezbednost i održivost - INetQI

INetQI razvija lokaciju za intelektualne resurse povezane sa radom i funkcijama globalne infrastrukture kvaliteta, uključujući brošure, smernice, video zapise i druge vidove komunikacije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Prvi međunarodni standard za psihičko zdravlje zaposlenih

ISO 45001, Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu - Zahtevi sa uputstvom za korišćenje, prvi je i jedini međunarodni standard za upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu (OH&S), koji sadrži dogovorenu dobru praksu iz celog sveta.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Automatski prelazak sa EU akreditacije na telo odobreno od UKCA od 1. januara 2021

Kao rezultat referenduma o Bregzitu 2016. godine, Velika Britanija je zvanično napustila EU krajem januara 2020. godine i trenutno deluje u prelaznom periodu koji se završava 31. decembra 2020.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Revizija GLOBALG.A.P.- ovog IFA standarda

GLOBALG.A.P. kreće u svoj najopsežniji standardni postupak revizije ikada i vi biste trebali biti deo njega!

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljena nova verzija 5.1 FSSC 22000 standarda

Fondacija FSSC 22000 je 3. novembra zvanično objavila verziju 5.1 svoje šeme za sertifikaciju FSSC 22000.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

UKAS glavni partner za međunarodnu nagradu za kvalitet 2020

Na manifestaciji dodele Međunarodne nagrade za kvalitet (The International Quality Awards), koja će se održati virtuelno, u sredu, 18. novembra, prepoznaju se i slave dostignuća izuzetnog kvaliteta i izuzetnih ocenjivača iz celog sveta.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

OEKO-TEX i FSC učestvuju u pokretanju Amazonovog programa za zaustavljanje klimatskih promena u Evropi

Amazon je pokrenuo drugu fazu programa Climate Pledge Friendly u Francuskoj, Nemačkoj, Italiji, Španiji i Velikoj Britaniji, zajedno sa Forest Stewardship Council (FSC), OEKO-TEX i 17 drugih shema za održivost.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

EU priprema nove šeme za sertifikaciju zaštite životne sredine, šta je ETV?

Verifikacija tehnologije zaštite životne sredine (ETV) je novi alat koji pomaže inovativnim tehnologijama zaštite životne sredine da dođu na tržište.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljen novi ISO standard za lanac snabdevanja

Objavljen je novi ISO standard koji pomaže povećanju poverenja proizvođača i potrošača, smanjujući troškove lanca snabdevanja rešavanjem problema poput rizika, gubitka vremena i uslova proizvodnje.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

24. onlajn sednica Generalne skupštine ILAC-a

Na 24. onlajn sednici Generalne skupštine ILAC-a, održanoj 22.10.2020. godine, po prvi put u istoriji putem interneta, učestvovali su predstavnici 297 akreditacionih tela i zainteresovanih strana.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Revidiran međunarodni standard o bezbednosti aparata za domaćinstvo

Kućni aparati koriste se svakodnevno u savremenom domaćinstvu, a život bez njih mnogima bi bio nezamisliv. Pored toga, razvoj tehnike i tehnologije utiče i na rast ovog tržišta, kroz pojavu potpuno novih proizvoda, kao i unapređenih modela postojećih proizvoda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

SGS dobio IECEE kvalifikaciju za ispitnu laboratoriju koja izvodi testiranje i sertifikaciju elektronskog nameštaja

SGS je objavio da je postao jedna od prvih organizacija među sertifikacionim telima sa IECEE kvalifikacijom laboratorije koja izvodi ispitivanje i sertifikacija elektronskog nameštaja u skladu sa IEC 60335-2-116: 2019 standardima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Sprečavanje širenja infekcije - novoosnovani ISO/TC 330, Površine sa biocidnim i antimikrobnim svojstvima

Formiran je novi ISO odbor za biocidne površine kako bi se osiguralo da smo sposobni za borbu protiv virusa.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IBAN - Sigurne transakcije u bankarstvu

Međunarodni broj bankovnog računa (IBAN) omogućava bezbedan i brz transfer novca širom sveta i predstavlja univerzalni dogovor za identifikaciju bankovnih računa u skoro 100 zemalja sveta.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

16. oktobar - Svetski dan hrane

Prema podacima Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), skoro 690 miliona ljudi u svetu gladuje, a zbog pandemije COVID-19 taj broj bi mogao da se poveća za dodatnih 83-132 miliona ljudi.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

EU priznaje UKAS sertifikate za CE znak do 1. januara 2021

UKAS je kroz članke i izjave u štampi i drugim oblicima medija postao upoznat sa činjenicom da EU više neće priznavati validnost UKAS akreditacije od 1. januara 2021 (tj. kraja prelaznog perioda za Brexit), što će uticati na prihvatljivost sertifikata i izveštaja izdatih od strane UKAS akreditovanih tela.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Prava doza lekova

Pravilna identifikacija, obeležavanje i praćenje medicinskih proizvoda tokom celog lanca snabdevanja od suštinskog je značaja za sprečavanje pojave lažnih lekova na tržištu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljen IFS Food v7

Nova verzija IFS Food standarda daje više jasnoće o tome šta se očekuje od auditora/ocenjivača u izvođenje IFS provere. Zahtevi su sada više propisane prirode, a nova struktura olakšava rad sa standardom.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Kultura bezbednosti hrane: novi zakonski zahtevi na nivou EU

Kao što smo već pisali ovde, EU planira da u zakonodavstvo uključi kulturu bezbednosti hrane. Primena kulture bezbednosti hrane efikasno smanjuje ranjivost kompanije na prevare sa hranom.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

SGS vrši ispitivanje o prioritetima održivosti u uslovima "nove normalnosti" - uključite se

Učestvujte u SGS-ovom istraživanju održivosti 2020. i ukažite im na koja pitanja zaštite životne sredine, upravljanja i socijalne politike treba da se fokusiraju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Poziv zainteresovanim stranama za PAS 2060 - Carbon neutrality

UKAS predlaže uspostavljanje projekta za razvoj akreditacine sheme ISO 14065:2013 za organizacije koje žele da izvrše verifikaciju u skladu sa zahtevima PAS 2060:2014

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO organizacija usmerava svoje znanje na ponovno privlačenje turista

ISO nudi međunarodne smernice i vebinar kako bi pomogao turističkoj industriji da prebrodi trenutnu krizu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

UKAS-ov tehnički bilten - Objavljen standard IQIPS v2 2020

Objavljen je IQIPS standard v2:2020. Ovaj novi standard zameniće IQIPS standard v1:2012 - Poboljšanje kvaliteta u fiziološkim uslugama.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Bez revizije ISO 17021-1 u narednih 5 godina

Tehnički direktor UKAS-a, Rob Betinson, pozdravlja najavu ISO-a da je rezultat sistematskog glasanja za ISO/IEC 17021-1 bio ujedno i potvrda standarda za narednih 5 godina.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Obavezan nenajavljen audit za BRCGS i IFS

Ranije ove godine, GFSI (Globalna inicijativa za bezbednost hrane) objavila je Verziju 2020 svojih zahteva za benčmarking. Posledice su značajne: nenajavljeni auditi postaće obavezni za sve GFSI sisteme sertifikacije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

BEIS pruža dodatne informacije o prelazu sa CE oznake na UKCA

Nakon nedavne BEIS  publikacije ažuriranih smernica u vezi sa procesima i zahtevima za ocenjivanje usaglašenosti Ujedinjenog Kraljevstva (UKCA) i UK (NI), UKAS vodi pregovore kako bi se finalizovao postupak za akreditaciju u znak podrške statusu odobrenog tela za UKCA.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Socijalni auditi na daljinu sa Sedex virtuelnom procenom

Ograničenja putovanja i rizik od infekcije COVID-19 imali su značajan uticaj na socijalni audite (social audits): većina audita je odložena ili otkazana.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Najava programa akreditacije za vodeći standard Upravljanja obradivim poljoprivrednim zemljištem

ANAB završava program akreditacije zasnovan na ISO/IEC 17021-1 za sertifikaciju organizacija koje posluju u skladu sa vodećim standardom za upravljanje obradivm poljoprivrednim zemljištem.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Prva virtuelna "GFSI 2021" konferencija

Uzimajući u obzir pitanje javnog zdravlja u vezi sa COVID-19, GFSI tim za događaje pri Consumer Goods Forum-u naporno radi na preoblikovanju GFSI konferencije za 2021. godine u virtuelni događaj.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ILNAS objavio novu verziju normativne analize „Smart Secure ICT“

ILNAS je 24. septembra 2020 objavio novo izdanje normativne analize „Smart Secure ICT“. Izveštaj je predstavljen na "Sajberbezbednom doručku #39", koji je organizovao SecurityMadeIn.lu u saradnji sa ILNAS.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Otvorene nominacije za specijalne nagrade za 2020 - BSI Standards

BSI je doneo odluku da zaustavi uobičajeni program dodeljivanja nagrada za standarde za 2020. godinu i umesto njega sprovede specijalan program dodela nagrada.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Dileme oko "Single-use plastics" direktive

Evropska komisija je dobila zadatak da do 3. jula 2020. sastavi smernice o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu, koje uključuju, gde je to potrebno, primere onoga što treba smatrati proizvodima od plastike za jednokratnu upotrebu u svrhe Direktive 2019/904.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Francuska definisala posebne zahteve za maske sa providnim prozorom

22. jula, francuska vlada je objavila ažuriranje Napomene unakrsnih ministarstava, koja uključuje posebne zahteve za maske sa providnim prozorom.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO nastavlja sa revizijom Aneksa SL, a kako predstavnik Hortenzius kaže „većina korisnika nema pojma“ - autorski tekst Kristofera Parisa

"ISO nastavlja sa revizijom Aneksa SL, obaveznih zahteva za sve standarde sistema menadžmenta koje je objavila ta organizacija, iako je za to glasalo samo 13% država članica ISO-a.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO Generalna skupština - najveći virtuelni sastanak ISO-a do sada

Oko 700 učesnika iz nacionalnih tela za standardizaciju iz 141 zemlje prisustvovalo je posebnom virtuelnom događaju koji je Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) organizovala 24. septembra 2020. godine, sastanku Generalne skupštine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Pokrenuta prva konsultacija o građevinskom okruženju - Sveobuhvatni okvir za kompetenciju pojedinaca - specifikacija

UKAS podržava BSI u pokretanju konsultacija o prvoj iteraciji novog standarda pod nazivom: Građevinsko okruženje - Sveobuhvatni okvir za kompetenciju pojedinaca - specifikacija.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Ažuriranja za MDR i IVDR - Q3 2020 - SGS

Kao posledica pandemije COVID-19, 23. aprila 2020. godine, Komisija EU je objavila Uredbu (EU) 2020/561 MDR koja je odložila datum primene Uredbe o medicinskim proizvodima (MDR) za godinu dana.

Registrujte se da bi videli ceo članak...