logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Ovaj sadržaj je zaključan. Da bi pristupili istom, molimo Vas da se ulogujete.

20. maj - Svetski dan metrologije

Merenje je ključni faktor u globalnoj trgovini jer usaglašena merenja znače da svi učesnici mogu da se razumeju i govore istim jezikom.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

GLOBALG.A.P.-ova sertifikacija na daljinu je od sada dostupna

GLOBALG.A.P. je objavio rešenje za daljinske inspekcije, ocenjivanja i procene: GLOBALG.A.P. Remote. Tokom faze ubrzanih konsultacija koja su trajale do 5. maja 2020.godine, zainteresovani su bili pozvani da daju komentar o proceduri.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Četvrto izdanje EA-2/17 za notifikaciona tela

Evropska notifikaciona tela (notified bodies) pored zahteva za osposobljenost prema nekom međunarodnom standardu moraju ispunjavati i dodatne zahteve koji su navedeni u dokumentu EA 2/17, EA Document on Accreditation For Notification Purposes.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novoobjavljeni standard omogućava da se smanje posledice nesreća u železničkom saobraćaju

Putovanje železnicom širom Evrope biće još sigurnije nego što je danas zahvaljujući novoobjavljenom EN 15227:2020Železničke aplikacije - Zahtevi efikasnosti za šinska vozila“.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Medicinske laboratorije: upravljanje rizikom u slučaju koronavirusa

Pouzdanost i preciznost nikada nisu bili važniji u medicinskim laboratorijama. Oči čitavog sveta su okrenute prema njima jer pomažu u borbi protiv zdravstvene krize u kojoj se trenutno nalazimo.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

UKAS-ov tehnički bilten: Ocenjivanje hrane i srodnih opsega na daljinu

Ovaj bilten je napravljen da osigura da akreditovana sertifikaciona tela koja pružaju usluge sertifikacije hrane znaju za smernice o aktivnostima ocenjivanja na daljinu koje je Radna grupa IAF-a za hranu objavila 23. aprila 2020. godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

UKASov tehnički bilten: produženje perioda migracije za standarde sistema menadžmenta i IAF-ova obavezna dokumenta

IAF je u novom ažuriranju najčešće postavljanih pitanja (Frequently Asked Questions - FAQ) objavio da su sve tranzicije i migracije standarda produžene za 6 meseci.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Konsultacije sa zainteresovanim stranama: Primena GFSI-ovog konceptualnog okvira za "Trku do vrha"

GFSI poziva sve zainteresovane strane da posebno komentarišu četiri karakteristike plana koji je Odbor GFSI-a ratifikovao u februaru 2020. godine u Sijetlu, a koji će zahtevati fundamentalne promene u načinu na koji GFSI sarađuje sa svojim glavnim stejkholderima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

UKAS: Falsifikovani sertifikati sistema menadžmenta

Tokom trenutne pandemije postoji veća potražnja za određenim proizvodima i uslugama, posebno za ličnom zaštitnom opremom (Personal Protective Equipment - PPE) i važno je da su naručioci sigurni da ono što kupuju odgovara svrsi i da ispunjava potrebne bezbednosne standarde.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

Očuvanje bezbednosti i zdravlja na radu je značajno u bilo koje vreme, a pogotovo sada – tokom aktuelne pandemije. Zbog toga je ovogodišnji, Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu posvećen upravo trenutnoj situaciji i izazovima sa kojima se, širom sveta, sada nose i zaposleni i njihovi poslodavci.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Napraviti ili kupiti maske? Belgija objavila zvanični referentni dokument - vodič

Posle nekoliko nedelja strogih mera zaštite od koronavirusa, može se reći da se vidi svetlo na kraju tunela. Maske za usta za svakodnevnu upotrebu igraće, međutim, bitnu ulogu u izlaznoj strategiji.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IAF radna grupa za hranu objavila novi dokument

Kao podrška prehrambenoj industriji i isporuci bezbednije hrane, IAF-ova radna grupa za bezbednost hrane objavila je novi dokument, „Aktivnosti na daljinu za ocenjivanje akreditovanog sertifikata o bezbednosti hrane“.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Proces tranzicije za sertifikaciona tela akreditovana za ISO 22301 - ANAB

IAF je pristao na trogodišnji prelazni period za ISO 22301:2019, uključujući period od 18 meseci za akreditaciona tela da bi izvršila traziciono akreditovanje sertifikacionih tela za revidirani standard ISO 22301.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Otvorena javna konsultacija za GLOBALG.A.P. Remote

GLOBALG.A.P. je objavio poziv za učestvovanje u reviziji nove opcije za ocenjivanje na daljinu REMOTE, koju uvode kao odgovor na krizu COVID-19.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljen EA Registar (EA-INF/05) i dokumenta HHC Komiteta

S obzirom da postoji oko 115 propisa (uredbe i direktive) EU koji se odnose na akreditaciju i ocenjivanje usaglašenosti, na vebsajtu Evropske organizacije za akreditaciju (EA), objavljen je Registar EA (EA-INF/05) ovih propisa. To pokazuje veliki značaj uloge i vrednosti akreditacije u Evropi.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Sve što treba da znate o IFS ocenjivanju na daljinu i GMP proverama na licu mesta

IFS sertifikati koji se ne mogu produžiti zbog krize uzrokovane Koronavirusom ističu. Kako bi održali poverenje u lanac snabdevanja uprkos isteku sertifikata i podržali procese upravljanja rizikom poslovnih partnera, IFS nudi pogođenim kompanijama opciona rešenja, razvijena posebno za ovu kriznu situaciju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Proizvodi s oznakom geografskog porekla postižu dvostruko veću prodajnu vrednost

Potrošači u zemlji, a posebno u inostranstvu sve više cene proizvode koji imaju oznaku geografskog porekla, pokazalo je istraživanje koje je objavila Evropska komisija.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi svetski standardi - Higijena postaje glavni adut u odabiru hotela

Pri odabiru hotela, gosti pored cene najčešće ističu i lokaciju. Čak i sami hoteli u prvi plan stavljaju svoj položaj i nabrajaju sve benefite mesta dobre pozicije, kako bi privoleli turiste da odsednu kod njih.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Oxebridge objavio standard za ocenjivanje na daljinu

Kristofer Paris iz kompanije Oxebridge je objavio izdavanje novog Oxebridge standarda, Q017 Ocenjivanje sistema menadžmenta kvaliteta - Metode ocenjivanja na daljinu verzija 1.0.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

FSSC 22000 revidirao svoj FSMA dodatak

Objavljivanjem verzije 5 FSSC 22000 i revizijom ISO 22000:2018, FSSC 22000 proizveo je novi dodatak FSSC 22000 verzije 5: FSMA PCHF.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Upravljanje radnim vremenom i prekovremenim radom tokom krize

Pandemija coronavirusa uzrokovala je velike poremećaje u proizvodnji i snabdevanju robom. Kako potražnja fluktuira kao odgovor na stvari poput nepredvidivih trendova potrošnje, postoji jak efekat koji se probija kroz lanac snabdevanja sve do tačke proizvodnje.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Ažuriranja za MDR i IVDR u prvom kvartalu 2020.

Uprkos izvesnom napretku u radu na implementaciji oko MDR i IVDR tokom poslednjih nekoliko meseci, nepredviđena situacija vezana za pandemiju COVID-19 ima ogroman efekat na medicinske uređaje i druga preduzeća.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Nove ISO smernice za sigurniji pristup spasavanju na vodi

Prevencija je bolja od lečenja, posebno kada je reč o nesrećama na moru. Svaki brod koji se pridržava zakona poseduje određeni broj raspoloživih čamaca za spašavanje, kao i pomoćnih plovnih objekata za preživljavanje koje mora da se održava, popravlja i testira od strane nadležnog osoblja.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Preporuke i minimalni zahtevi za izradu zaštitnih maski

Francuska asocijacija za standardizaciju je, uz pomoć više od 150 vodećih stručnjaka, izradila dokument AFNOR S76-001 „Zaštitne maske - Vodič za minimalne zahteve, metode ispitivanja, izradu i upotrebu“, koje kompanije iz industrije tekstila i plastike mogu da koriste kao instrukciju u proizvodnji maski.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Upravljanje uticajem epidemije koronavirusa za sertifikaciona tela, laboratorije, inspekcijski tela i zdravstvene usluge - UKAS

UKAS je objavio dva nova tehnička biltena za sertifikaciona tela i laboratorije, inspekcijska tela i zdravstvene usluge o upravljanju uticajem epidemije koronavirusa.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

FSSC 22000 verzija 5 usklađena sa verzijom 7.2 GFSI

Upravni odbor Inicijative za bezbednost hrane (GFSI) je objavio da je FSSC 22000 verzija 5 na osnovu benčmarking zahteva usklađen sa verzijom 7.2 GFSI-ja.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Pet zvezdica za Bureau Veritas Velika Britanija u sertifikaciji hrane

Bureau Vertias, kao jedan od globalnih lidera u testiranju, inspekciji i sertifikaciji, stekli su brojne akreditacije u različitim sektorima, a sada se mogu pohvaliti i da su dobili prestižnu ocenu sa pet zvezdica prema Globalnom standardu BRC.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Revizija GLOBALG.A.P.-ovog standarda za cveće i ukrase

GLOBALG.A.P. standard za cveće i ukrase, osnova za GGN etiketu za sertifikovano cvećarstvo, revidira se kako bi se ojačali njegovi zahtevi za životnu sredinu i obezbedio njegov stalni doprinos održivosti u cvećarstvu. Revizija je zasnovana na predlogu pristupa zasnovanom na podacima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Najava za EOQ Kongres 2019.- Lisabon

Ne propustite Kongres EOQ za 2019. godinu 24.-25.oktobra, kada će se ujedno obeležiti i proslaviti 50. godišnjica Portugalskog udruženja za kvalitet (APK). Učestvujete i dajte svoj doprinos u predviđanju i definisanju budućnosti kvaliteta, ponovnim otkrivanjem kvaliteta u Lisabonu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

RAPEX godišnji izveštaj za 2018. godinu: 2.257 upozorenja na opasne proizvode i 4.050 naknadnih akcija

Godišnji izveštaj RAPEX Evropske Komisije za 2018. godinu pokazuje stabilizaciju broja izveštaja o opasnim proizvodima i naknadne aktivnosti nacionalnih vlasti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Van Dijk cvećara postala prvi holandski izvoznik cveća i biljaka sa GGN oznakom

2019.02. ggn oznaka na cvecuGGN oznaka je brzo postala važno i pouzdano sredstvo kojom se obezbeđuje sledivost i daje potrošačima značajan uvid u poreklo njihovih kupljenih proizvoda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Globalna inicijativa za ukidanje upotrebe jednokratne plastike

2019.01. redukovanje upotrebe jednokratne plastike blogNa internet sajtu međunarodnog sertifikacionog tela SGS objavljen je kratak članak pod nazivom "Global Initiatives to Reduce Single-use Plastics".

Registrujte se da bi videli ceo članak...

UKAS objavio Tehnički bilten - Neakreditovana sertifikacija za proizvode, procese i usluge (ISO/IEC 17065)

2018.12. ukas logoNa sastanku tehničkog odbora Međunarodnog akreditacionog foruma (IAF) u Singapuru dogovorena je i objavljena rezolucija IAF 2018-13 (Agenda tačka 9) neakreditovana sertifikacija proizvoda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...