logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Ovaj sadržaj je zaključan. Da bi pristupili istom, molimo Vas da se ulogujete.

Sertifikacija sistema upravljanja energijom - ažurirani zahtevi za sertifikaciona tela

Potvrđivanje sistema za upravljanje energijom (EnMS) važan je korak u postizanju ekoloških performansi organizacije jer pokazuje zainteresovanim stranama da postoji istinsko poboljšanje u korišćenju i efikasnosti energije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Smernice o aspektima bezbednosti i zdravlja na radu u proizvodnji kože

Širok spektar hemikalija, mašina, opreme i procesa koji se koriste u industriji štavljenja nosi sa sobom mnoge profesionalne opasnosti i velike rizike za radnike, posebno u zemljama sa slabim sprovođenjem zakona.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

GLOBALG.A.P: dobio GFSI priznanje za Produce handling assurance, i obnovio GFSI priznanje za Harmonised produce safety standard

GLOBALG.A.P. je uspešno postigao priznanje prema GFSI-jevim zahtevima za benčmarking, verzija 2020.1, za Harmonizovani standard bezbednosti proizvoda (HPSS), koji je prvi put završio postupak poređenja sa GFSI  zahtevima još 2016. godine. i za program sertifikacije Produce Handling Assurance (PHA).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Intertek preuzima SAI Global Assurance

Intertek proširuje svoju globalnu ponudu za assurance akvizicijom SAI Global Assurance-a, jednog od vodećeg pružaoca usluga assurance-a.
Registrujte se da bi videli ceo članak...

Ulaganje u bolji svet: novi standard za procenu i izveštavanje o zelenim finansijskim aktivnostima

Klimatske promene su pred nama i nisu jeftine. Ne samo da upravljanje efektima globalnog zagrevanja zahteva finansiranje, već je potrebno i više novca da bi se smanjile emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi CEN-CENELEC projekat standardizacije koji nudi poboljšanja evropskom kontekstu za sisteme za upravljanje podacima o privatnosti

EN ISO / IEC 27701 „Security techniques. Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management. Requirements and guidelines“ postavlja opšte zahteve za Sistem upravljanja informacijama o privatnosti, gde se organizacije mogu prilagoditi smernicama u skladu sa svojim kontekstom i primenljivim obavezama.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Rezultati provere usklađenosti materijala koji dolaze u kontakt sa hranom

Austrijska agencija za zdravlje i bezbednost hrane GmbH (AGES) nedavno je objavila dva izveštaja o prioritetnim akcijama za proveru usklađenosti materijala koji su u kontaktu sa hranom.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Plastika i kružna ekonomija

Recikliranje plastike je presudno za prelazak sveta sa linearne na kružnu / cirkularnu ekonomiju. Novi i revidirani standardi ASTM International podržaće tu tranziciju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi ISO standardi u oblasti bezbednosti

Koncept bezbednosti danas je veoma raširen u svim segmentima društva, uključujući i svet sistema upravljanja tj menadžment sisteme.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

UNIDO vodič za labaratorijske politike

Infrastruktura kvaliteta je presudan element u promociji ekonomskog razvoja, kao i u zaštiti životne sredine i socijalnom blagostanju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

GFSI objavio javni poziv za konsultacije u obezbeđivanju budućnosti za auditore koji ocenjuju bezbednost hrane

Novi set GFSI zahteva za benčmark nastojaće da pomogne u osiguranju poverenja u ocenjivače bezbednosti hrane i povećanju prepoznavanja ove vitalne uloge u obezbeđivanju bezbedne hrane za ljude svuda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Aktivnosti standardizacije na evropskom nivou u 2021. godini

U trenutnom kontekstu, sa važnim izazovima i razvojem koji zahteva temeljno preispitivanje uspostavljenih procesa i načina rada, od strateške je važnosti biti sposoban zamisliti i definisati budućnost kako bi ostao fleksibilan i predvideo promene.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Uticaj novopredloženog FDA pravila o sledljivosti hrane

Američka uprava za hranu i lekove (The U.S. Food and Drug Administration - FDA) objavila je predloženo pravilo kojim se zahtevaju dodatni zahtevi za vođenje evidencije o sledljivosti za neke prehrambene proizvode.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Izveštaj SCC-a ističe vitalni doprinos standardizacije kanadskoj ekonomiji

Standardi utiču na svaki aspekt našeg života. Oni su nevidljiva struktura koja štiti proizvode, procese i usluge na koje se oslanjamo, od hrane koju jedemo do električne energije koja napaja naše domove.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Proizvodi bez glutena: Šta treba da znate o međunarodnim zahtevima

Donedavno je izvoz proizvoda bez glutena u druge zemlje više predstavljao izuzetak nego pravilo za američke proizvođače hrane.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi standard za učenje na daljinu upravo objavljen

Iako se industrija obrazovanja putem interneta razvijala već neko vreme, 2020. godine je poprimila sasvim novu dimenziju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Obavezna Qualiopi sertifikacija pružaoca stručnog obrazovanja u Francuskoj

SGS, međunarodna kompanija za inspekciju, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju, akreditovana je za ocenjivanje i dodelu Qualiopi sertifikata - novog sertifikata za profesionalne trenere u Francuskoj koji će biti obavezan od 1. januara 2022. godine, za učestvovanje u javnim finansiranjima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

EA-INF/10:2021 - Vodič o sadržaju sertifikata o akreditaciji za verifikatore akreditovane za EN ISO 14065 i Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 2018/2067

Evropska organizacija za akreditaciju (EA) je nedavno objavila dokument EA-INF/10:2021 - The Guide on the content of the accreditation certificate for verifiers accredited for EN ISO 14065 and the Commission implementing regulation (EU) No 2018/2067.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Ažurirani standardi za podršku ISO 9001

Poboljšani kvalitet, performanse, efikasnost i poslovni odnosi samo su neke od blagodati primene sistema upravljanja kvalitetom (QMS) kao što je ISO 9001.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Radni nacrt (Working Draft) ISO 59020 standarda - Circular Economy

Posle 9 meseci razvoja i 14 meseci pripreme, pre par dana je objavljen radni nacrt (Working Draft) ISO 59020 standarda koji se bavi Kružnom iliti cirkularnom ekonomijom.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

BRCGS pokreće nadogradnju svog Standarda za etičko trgovanje i odgovorno snabdevanje

Ponašanje pri kupovini se promenilo, a odnos svetskih brendova i kupaca koji ih podržavaju transformiše se porastom savesti potrošača.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Globalni trendovi u upravljanju kvalitetom 2021.godine za sektore hrane i pića, potrošačke robe, hemije i kozmetike

Kompanija Veeva - proizvođač softverskih klaud rešenja za regulisanje u industrijama kao što su potrošačka roba, hemikalije, kozmetika, je objavila analitički izveštaj "2021 Quality Management Trends Report for Food & Beverage, Consumer Goods, Chemical & Cosmetics Companies".

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi standard sistema menadžmenta za usklađivanje

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) upravo je objavila ISO 37301:2021, Compliance management systems — Requirements with guidance for use (Sistemi menadžmenta za usklađivanje — Zahtevi sa uputstvom za korišćenje).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

auditXpress - IFS softver za ocenjivanja

auditXpress je softversko rešenje za evidentiranje i procenu podataka sa ocenjivanja, kao i generisanje standardizovanih izveštaja o auditima izvedenim prema međunarodnom standardu za hranu IFS - International Food Standard.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Globalni standard zasnovan na biljkama: naukom za zeleni svet

Popularnost hrane zasnovane na biljkama (plant-based food) uzima maha i odražava rastući osećaj nelagode kod nekih potrošača zbog uticaja koji savremene metode industrijske poljoprivrede imaju na životnu sredinu i dobrobit životinja, kao i na uticaj pretežno mesne ishrane na naše zdravlje.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Ažurirana serija standarda za nanotehnologiju

Nanotehnologija se koristi u gotovo svakoj industriji, omogućava manipulaciju materijalima na nivou pojedinačnog atoma i doprinosi tome da proizvodi budu lakši, brži i efikasniji.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

BRCGS izveštaj o usaglašenosti za 2021.godinu

BRCGS izveštaj o usaglašenosti za 2021.godinu, pod nazivom "Brand Reputation through Compliance; Results that brands can trust" je upravo objavljen.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

EA MLA izveštaj za 2020. godinu

Evropska organizacija za akreditaciju EA (European Accreditation), objavila je izveštaj o multilateralnim sporazumima (MLA - Multilateral Agreement) za 2020. godinu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

EU objavila predlog za reviziju Propisa o baterijama (Direktiva 2006/66/EC)

EU je objavila zakonodavne predloge za stvaranje pravnog okvira o održivosti, sljedivosti i kružnosti proizvodnje baterija/akumulatora tokom životnog ciklusa proizvoda. Očekuje se da će nacrt stupiti na snagu 1. januara 2022.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Stavljanje pacijenata na prvo mesto

Sve više i više, zdravstveni sistemi se bave konceptom nege usmerene na pacijenta, a ISO je u prvom planu ovog razvoja.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

BSI ažurira grupu specifikacija za maske za lice

U martu 2021. godine, Britanski institut za standardizaciju (BSI) objavila je ažuriranu verziju specifikacije za zaštitne obloge lica BSI Flex 5555 v2.0: 2021-031.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Razumevanje i procena rizika i posledica klimatskih promena - ISO 14091

Adekvatno suočavanje sa klimatskim promenama je hitan izazov koji pogađa preduzeća svih veličina. Standard ISO 14091 pomaže kompanijama da se prilagode klimatskim promenama.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Značajne promene u natpisima na reciklabilnim proizvodima i na pakovanjima - Francuska / EU

Kao deo svog zakona protiv otpada i za kružnu ekonomiju („AGEC zakon"), francuska vlada želi da reformiše višestruko nalepljene logotipe na ambalažama i proizvodima kako bi pojednostavila navike sortiranja. Primarne promene uključuju uklanjanje „zelene tačke“ („Le Point Vert“) i usklađivanje „Trimana“ sa „Informacijama o sortiranju“ („Info-Tri“).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Dokazivanje pouzdanosti etiketa i slogana o održivosti proizvoda i usluga

Preduzeća su odavno shvatila da fokusiranje na održivost može biti isplativo i pridobiti poverenje potrošača, koji su sve pažljiviji prema socijalnim i ekološkim pitanjima. Etičke tvrdnje su trenutno i efikasno sredstvo za dostizanje tržišta.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Vodič za kozmetička pakovanja: reciklati u kozmetičkoj ambalaži

Zajednički istraživački rad Beiersdorf-a, Werner & Mertz-a i Instituta za procesnu tehniku i ambalažu Fraunhofer pokazuje da se reciklati mogu koristiti u kozmetičkoj ambalaži.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Nešto dobro miriše. Standard za potkrepljivanje čulnih tvrdnji na proizvodima upravo objavljen

Čini se da mnoga roba široke potrošnje u današnje vreme obećava sve vrste čulnih čuda, ostavljajući utisak da imaju bolji ukus, osećaj i miris nego što biste ikada mogli da zamislite.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Javni poziv IAF-u da obustaviti podršku zlostavljanjima Ujgura od strane Kine

Oxebridge je objavio dokument „Javni poziv“, pozivajući Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) da obustavi priznavanje akreditacija i aktivnosti stručnog pregleda za tela za akreditaciju i sertifikaciju ISO koja deluju u Ujgurskoj autonomnoj regiji Ksinjiang (XUAR - Xinjiang Uyghur Autonomous Region).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

U EU traže da se i na meso iz uvoza uvede standard o dobrobiti životinja

EU poljoprivrednici su sve zabrinutiji baš zbog uvoza mesa proizvedenog po nižim standardima iz trećih zemalja.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Singapurska studija pokazuje prednosti standarda

Član ISO-a za Singapur, SSC, objavio je istraživanje koje pokazuje kako standardi poboljšavaju transparentnost, kvalitet i poverenje u pomorskom sektoru.

Registrujte se da bi videli ceo članak...