logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Ovaj sadržaj je zaključan. Da bi pristupili istom, molimo Vas da se ulogujete.

Nova strategija EU favorizuje organsku hranu

Sa nedavnim usvajanjem strategije Evropske unije ”Od farme do viljuške” ekološki proizvedena hrana dobija sve veći značaj. Reč je o paketu 27 zakonskih predloga i politika koje će u sledećih desetak godina menjati načine na koje se u Evropi proizvodi i konzumira hrana.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

EU objavila standarde za pretpostavku usklađenosti sa Direktivom o bezbednosti igračaka

EU je izvršila četiri izmene na svojoj listi standarda za pretpostavku usklađenosti sa Direktivom o bezbednosti igračaka. Najnovija lista bezbednosnih standarda za igračke stupila je na snagu 16. novembra 2021.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

GFSI pokreće stratešku reviziju svog programa tehničke ekvivalencije

GFSI je globalno poznat kao organizacija za merenje vrednosti privatnih programa sertifikacije bezbednosti hrane. Od 2014. GFSI je takođe administrirao mnogo skromniji program procene standarda sertifikacije bezbednosti hrane u vlasništvu javnih agencija, pod nazivom Tehnička ekvivalencija (TE).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Procena performansi i nesigurnosti u kvalitativnoj hemijskoj analizi

Da li ste uključeni u kvalitativnu analizu? Pogledajte najnoviji EURACHEM-ov vodič o „Proceni performansi i nesigurnosti u kvalitativnoj hemijskoj analizi“.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Kako graditi održive gradove budućnosti?

Naši gradovi proizvode većinu svetskih emisija ugljenika. Šta možemo učiniti da smanjimo njihov uticaj na klimu i kako međunarodni standardi mogu pomoći?

Registrujte se da bi videli ceo članak...

COP26: Međunarodni standardi ključ za "climate-friendly" ekonomiju

Standardi su način za povezivanje i usklađivanje ekonomija i brzu tranziciju na net zero, rekli su vodeći stručnjaci za klimu i standardizaciju na zvaničnom pratećem događaju COP26, održanom 5. novembra 2021.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Nova UNIDO baza podataka: LABNET - Laboratory Network

Nova baza podataka pruža informacije o testiranju, kalibraciji, sertifikaciji i inspekcijskim poslovima tela za ocenjivanje usaglašenosti iz celog sveta uključujući detalje o statusu akreditacije!

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Ekonomski uticaj proizvodnih lokacija koje rade prema BRCGS sertifikacionoj shemi

Iako je tema prednosti sertifikacije poslovanja dobro pokrivena u medijima, nedostaju čvrsti dokazi o ekonomskim i operativnim koristima za proizvođače ili u širem lancu snabdevanja.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Put do "net zero"

Ne možete promeniti ono što ne možete izmeriti. Od pomaganja kompanijama da mere svoju emisiju ugljen-dioksida (i ostalih komponenti baziranih na ugljeniku) do globalnih sistema ocenjivanja za solarnu energiju, sve počinje sa standardima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Standardizacija i BIM (Building Information Modeling): šta se dešava na evropskom nivou?

CEN / TC 442 informaciono modelovanje zgrade iliti Building Information Modeling (BIM) je Evropska tehnička komisija odgovorna za izradu tehničke standardizacije u oblasti modeliranja građevinske informacija.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Potpuna bezbednost izgradnje zahvaljujući evrokodovima

Konstrukcije moraju trajati godinama. A kada se zgrada podigne, ona se ne menja preko noći. Stoga morate osigurati da je svaka izgrađena struktura projektovana i razvijena na bezbedan i ispravan način. Evrokodovi su tu da vas usmere na pravi put.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Standardizacija u službi industrije proizvodnje malih satelita

Upotreba malih satelita je porasla poslednjih godina zbog prednosti koje oni nude. Zaista, na primer, oni su olakšali stvaranje sazvežđa satelita u niskoj orbiti, čime su omogućili da se dobije široka zemaljska pokrivenost signalima sa malim kašnjenjem.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

UNIDO: Analitika usklađenosti standarda

Bolje razumevanje trgovinskih izazova usaglašenosti pomaže zemljama izvoznicama da ispune zahteve tržišta.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

G20: stvaranje bolje budućnosti sa međunarodnim standardima

Vodeća svetska tela za standarde izdala su zajedničku deklaraciju u kojoj pozivaju sve zemlje da priznaju, podrže i usvoje međunarodne standarde kako bi direktno doprinele tri stuba italijanskog predsedavanja G20: ljudi, planeta i prosperitet.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Ojačana izgradnja ISO kapaciteta

Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA) svojim grantom podržava izgradnju kapaciteta prema ISO akcionom planu za zemlje u razvoju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Globalni pristup borbi protiv e-otpada

Budući da se e-otpad ne zaustavlja na nacionalnim ili regionalnim granicama, postoji potreba za međunarodnim pristupom tretmanu i pripremi za ponovnu upotrebu e-otpada.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Ažurirana generalna IAF brošura

Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) je svetsko udruženje akreditacionih tela, udruženje sertifikacionih tela i drugiha tela zainteresovanih za ocenjivanje usaglašenosti u oblastima sistema upravljanja, proizvoda, procesa, usluga, osoblja, validacije i verifikacije i drugih sličnih programa za ocenjivanje usaglašenosti.

 

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO 7405:2018 - Procena biokompatibilnosti medicinskih sredstava koja se koriste u stomatologiji

Pošto su zubi jedini deo tela koji se ne može sam popraviti, trebalo bi da posećujemo zubara svakih šest meseci kako bismo bili sigurni da su naši zubi i dalje zdravi. ISO 7405 pomaže u proceni biokompatibilnosti medicinskih uređaja koji se koriste u stomatologiji.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO 45003 - Mentalno zdravlje je važno

Kako novi standard za upravljanje psihološkim zdravljem na radnom mestu pomaže transformaciji obrazovnog sektora.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

GLOBALG.A.P. IDA ulazi u FSI korpu

Pristup zasnovan na uticaju GLOBALG.A.P.-a (GLOBALG.A.P.’s Impact-Driven Approach - IDA) odobren za ulazak u FSI ekološku korpu (Floriculture Sustainability Initiative).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

PAS 510:2021 - sprečavanje curenja, prosipanja i gubitka plastične osnove u životnu sredinu

Želite li pomoći u uklanjanju zagađenja plastikom? PAS 510 je novi dokument o tome kako sprečiti curenje, prosipanje i gubitak plastičnih peleta, ljuspica i praha u životnu sredinu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Jedinstven pristup upotrebi oznaka usklađenosti trećih strana

Dok implementacija ISO ili IEC standarda donosi nebrojene koristi, procena nezavisnog tela ne samo da osigurava da se standard koristi kako je nameravano, već i pokazuje zainteresovanim stranama da je dobro postavljen.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO 31000 i COSO: Poređenje standarda upravljanja rizikom

ISO 31000 i COSO ERM okvir su dva najpopularnija standarda menadžmenta rizikom. Evo šta oni uključuju i koje su njihove sličnosti i razlike.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Francuska predstavlja novu oznaku za poboljšanje sortiranja pakovanja

Nakon velikih napora i nekoliko studija potrošača, Citeo, neprofitna organizacija osnovana da smanji uticaj ambalaže na životnu sredinu, predstavila je novu verziju info-tri (informacija o sortiranju) za francusko tržište.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Svetski dan hrane: Standardi za održiv poljoprivredno-prehrambeni sistem

Previše je ljudi u svijetu gladno. Pa ipak, da imamo zaista održiv poljoprivredno-prehrambeni sistem, svi bismo imali dovoljno da jedemo bez štete po okolinu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

FSC se pridružuje Povelji modne industrije za klimatske akcije

Klimatske promene Ujedinjenih nacija (UN) pokrenule su inicijativu za podsticanje modne industrije na hitne klimatske akcije. FSC je potpisao i podržao povelju razvijenu za postizanje ovih ciljeva.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Uskoro izlazi novi ISO/IEC 27002

Uskoro izlazi najnovija edicija najpopularnijeg standarda i kodeksa najbolje svetske prakse za audite informacione bezbednosti ISO/IEC 27002. 

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Istraživanje: Upotreba tehnika za ocenjivanja na daljinu

COVID19 je povećao upotrebu daljinskih tehnika u auditima, ocenjivanjima i procenama. IAF, ILAC i ISO su nedavno sproveli zajedničko istraživanje radi prikupljanja mišljenja zainteresovanih strana o tehnikama ocenjivanja na daljinu, dobivši izuzetno pozitivne povratne informacije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Predstavljamo: DGNB sertifikaciona shema

DGNB je skraćenica (na nemačkom) za Nemački savet za održivu gradnju (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi standard za sisteme za detekciju i dojavu požara

Još potpuniji i jasniji standard za sisteme za detekciju i dojavu požara objavljen je od strane NBN (Le Bureau de Normalisation - Institut za standardizaciju Belgije) u avgustu ove godine. 

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Kako zahtevi za održivost utiču na industriju elektronike za široku potrošnju

Potrošači sve više razmišljaju o održivosti pri kupovini novih proizvoda, ne samo zbog uticaja na planetu, već i zbog manjka novca u novčaniku. Posmatrali smo kako se dobavljači potrošačke elektronike prilagođavaju ovim tržišnim promenama.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

UNIDO alati i metodologije za kvalitet i standarde

UNIDO organizacija je u svom centru znanja (Knowledge Hub-u) sabrao alate i metodologije za razvoj kvaliteta i standarda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Izveštavanje o održivosti: šta očekivati od standarda specifičnih za GRI sektor za poljoprivredu, akvakulturu i ribolov

Očuvanje biodiverziteta i prirodnih resursa, ublažavanje klimatskih promena i povećanje održivosti poljoprivrednih i ribolovnih praksi od suštinskog su značaja za postizanje ciljeva održivog razvoja UN -a.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Analiza ISO istraživanja (ISO Survey) za 2020. godinu

Kao i svake godine, a ovaj put jubilanro - 30to po redu "ISO Survey" istraživanje - analiza svetskog tržišta po broju sertifikata - je objavljeno od strane ISO organizacije. 

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Londonska deklaracija: ISO se obavezao za klimatsku agendu

Trenutak koji će promeniti igru za životnu sredinu mogao bi da dovede do stvarnog ubrzanja u poslovanju i u trci vlada do "net-zero" ciljeva. Londonska deklaracija, koja je lansirana 24/09/2021, predstavlja podsticaj ISO-a da transformiše pristup klimatskim akcijama i unapredi međunarodni rad kako bi postigao ciljeve "neto nule".

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO komitet za industrijske podatke osvojio je glavnu ISO nagradu

ISO tehnički komitet posvećen prikupljanju industrijskih podataka upravo je osvojio prestižnu ISO nagradu kao priznanje za svoj predan rad. 

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Pokrenut „Fashion Forever Green Pact“

FSC objavljuje poziv modnim i tekstilnim kompanijama da obuzdaju uticaj industrije na krčenje šuma i gubitak biodiverziteta.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Obeležavanje svetske nedelje sporta - zahvaljujući standardima

Od 23. do 30. septembra 2021. Evropa slavi Evropsku nedelju sporta. Ovogodišnja tema ističe važnost fizičke aktivnosti za sreću, izgradnju otpornosti i povezivanje generacija.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Praćenje klimatskih promena pomoću ovih ISO standarda

Ekstremni vremenski uslovi haraju svetom. Zapadna Evropa je skoro je doživela obilne padavine i poplave, dok su zemlje južne Evrope patile od ekstremnih vrućina i šumskih požara.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Kako Hilton postaje "zelen"

Akreditovana sertifikacija sistema menadžmenta energijom pomaže preduzećima da smanje svoj ekološki otisak i smanje troškove. Lanac hotela Hilton je sa uvođenjem ISO 50001, a podržavajući SDG7 i SDG13 smanjio energetski intenzitet za 20,6% i intenzitet ugljenika za 30% .

Opširnije...

Akreditovana ispitivanja u sektoru upravljanja otpadom

Održiva potrošnja je podržana smanjenjem otpada i odgovarajućom praksom menadžmenta otpadom. Akreditacija nam daje poverenje da se naš otpad odlaže bezbedno i po životnu sredinu i po naše zdravlje.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Svetski dan standarda 2021: sve što treba da znate o ovom danu

Po najavljenoj ovogodišnjoj temi, evo još nekih istorijskih informacija o 14.oktobru. Ovaj datum je izabran za prvi sastanak delegata 25 zemalja u Londonu 1956.godine, odlučnih da osnuju međunarodnu organizaciju koja će omogućiti svetski razvoj standardizacije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...