logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Ovaj sadržaj je zaključan. Da bi pristupili istom, molimo Vas da se ulogujete.

Sertifikaciona tela nastavljaju da prodaju sertifikate za ISO 31000, iako isti nije dizajniran za sertifikaciju

Uprkos tome što je standard o menadžmentu rizikom napisan kao dokument koji služi samo kao vodič, veliki broj sertifikacionih tela nastavlja da prodaje uslugu sertifikacije prema ISO 31000.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Standardizacija u videu: u susret zajedničkom jeziku za BIM?

Kao što smo već pisali ovde i ovde, Building Information Modeling (BIM) je Evropska tehnička komisija odgovorna za izradu tehničke standardizacije u oblasti modeliranja građevinske informacija, a ISS je krajem 2021. godine objavio publikaciju "„BIM standardizacija u Srbijiˮ.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Radi ogromnih količina bačene hrane EU menja oznake rokova trajanja?

Izmene rokova trajanja su deo velike reforme sistema označavanja hrane u EU, koja proizlazi iz strategije "Od njive do trpeze", za koju je zadužena hrvatska evrozastupnica Biljana Borzan.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IAF/ILAC/ISO istraživanje o ocenjivanju na daljinu

IAF/ILAC/ISO istraživanje je pokazalo značajne prednosti „tehnike ocenjivanja na daljinu“ i opipljive želje za usvajanjem novih tehnologija i tehnologija ocenjivanja na daljinu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IAF objavio novi Obavezni dokument IAF MD 25:2022

IAF je objavio novi Obavezni dokument IAF MD 25:2022 - Kriterijumi za ocenu šema ocenjivanja usklađenosti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

EA Izveštaj za IAF, ILAC i regione za period jun-decembar 2021

EA akreditacija je upravo objavila Izveštaj za IAF, ILAC i Regione za period jun-decembar 2021. godine: sve što treba da znate o EAMLA međusobnoj evaluaciji, priznavanju, IAFMLA, ILACMRA, ...

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Vlasnici programa sertifikacije koji su priznati od strane GFSI-ija

Priznanje od strane Globalne inicijative za bezbednost hrane (GFSI) nudi pasoš za svetsko tržište, kako za priznate CPO (vlasnike programa sertifikacije), tako i za kompanije koje oni ocenjuju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Serija ISO 17000: ISO 17025 kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje

ISO 17025 je najkomplikovaniji standard iz porodice ISO 17000 i onaj koji zadaje najviše poteškoća u primeni.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Vaš kompaktni IFS Food 7 vodič

Knjižica IFS Food 7 pomaže menadžerima da objasne šta očekuju od svojih kolega na poslu. Takođe, ilustruje kako se ponašati u određenim situacijama da bi se ispunili IFS zahtevi.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljivanje novog tehničkog izveštaja za procenu zrelosti organizacija koje žele da primene agilni pristup

Mnoge organizacije prepoznaju prednosti primene agilnih praksi za razvoj i održavanje sistema i softvera, koje omogućavaju postizanje rezultata brže od tradicionalnih pristupa.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ILAC objavio brošuru za biobanke

Pouzdanost bankovnih materijala i njihovih povezanih podataka je od suštinskog značaja za jačanje poverenja u njihovu mnogobrojnu upotrebu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Pristup sa više zainteresovanih strana u razvoju vodećih bezbednosnih standarda za 5G

Kako su partnerstva i digitalna transformacija autorskih alata doprineli stvaranju vodećih svetskih bezbednosnih standarda za 5G.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Sertifikat za biorazgradivo pakovanje

Sve više potrošača zahteva ekološki prihvatljive biorazgradive proizvode i mnoge vlasti širom sveta zabranile su upotrebu konvencionalnih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Obaveštenje o odobrenim rezolucijama IAF-a koje se odnose na oblast validacije i verifikacije

Obaveštavamo vas da je Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) usvojio 34 rezolucije na 35. sednici Generalne skupštine održanoj 4. novembra 2021. godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Odlična usluga podiže zadovoljstvo kupaca na viši nivo

Dobra usluga često čini razliku. Organizacije koje se ne fokusiraju na ovo, stoje na putu sopstvenog rasta. U ovoj eri brzih promena i rastućih očekivanja kupaca, izvanredna usluga postaje sve vredniji alat za postizanje što boljih finansijskih rezultata.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

PrimusGFS verzija 3.2 i SQF verzija 9 uspešno je postigli priznanje prema GFSI-jevim zahtevima za upoređivanje, verzija 2020

Globalna inicijativa za bezbednost hrane (GFSI), Koalicija akcije za bezbednost hrane Foruma potrošačke robe i Azzule Systems sa zadovoljstvom objavljuju da je PrimusGFS verzija 3.2 uspešno postigla priznanje u odnosu na GFSI-jevu verziju zahteva za benčmarking 2020.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Izveštaj o neutralnosti ugljenika: Postavljanje strategije sa standardima - BSI

Poslednjih godina, mnogi poslovni lideri razmišljaju kako da smanje emisiju ugljenika u okviru svojih operacija. U nekim slučajevima, lideri su već počeli da preduzimaju mere. Sada, pošto su klimatske promene prepoznate kao pretnja planeti, naglasak se pomera ka potrebi da se krene na put ka neto nuli.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

FSC: Uskoro stiže novi ugovor o licenciranju žiga (TLA)

Od 20. januara 2022. godine, vlasnici jedinstvenog FSC sertifikata koji se prijavljuju za novi ili obnovljeni sertifikat moraju potpisati novi TLA (verzija 6) ugovor.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

UKAS-ovo članstvo u EA

U decembru 2021. godine, nakon dogovora na novembarskoj Generalnoj skupštini, Evropska saradnja za akreditaciju (EA) objavila je revidirani Statut i povezana Pravila procedure (EA-1/17).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljena prva izdanja standarda za energetske transformatore

Bila je ovo naporna godina za tehničku komisiju IECa, TC 14. Komisija je 2021. objavila tri standarda, nova izdanja od kojih se očekuje da popune važnu prazninu za korisnike na tržištu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljen IAF Outlook za decembar 2021.godine

Objavljeno je novo izdanje IAF Outlook-a, koje sadrži vesti Međunarodnog akreditacionog foruma (IAF-International Accreditation Forum). 

Registrujte se da bi videli ceo članak...

SGS proširuje usluge sertifikacije nakon akreditacije od Textile Exchange

Textile Exchange je odobrio SGS kao nezavisno telo za sertifikaciju treće strane (CB) za sertifikaciju Content Claim Standard, Recycled Claim Standard and Global Recycled Standard.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi dokument IAF MD 24:2021 Transition Requirements for ISO 50003:2021

IAF - International Accreditation Forum je 8. decembra 2021.godine objavio novi dokument IAF MD 24:2021 Tranzicioni zahtevi za ISO 50003:2021, Izdanje 1.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Zajednička organizacija za akreditaciju?

ILAC i IAF su 13/12/2021 održali zajednički vebinar dajući ažurirane informacije članovima o napretku ostvarenom ka projektu „Jedna organizacija za akreditaciju“.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Moć znanja - objavljen novi standard za upravljanje strateškim obaveštajnim podacima

Sve više živimo u ekonomiji znanja u kojoj su informacije ono što pokreće poslovne odluke. Stalno menjanje okruženja, tehnologije i zakonodavstva samo su neki od faktora koje organizacija treba da uzme u obzir, ali sakupljanje i analiza tih informacija nije jednostavan zadatak. Novi standard je upravo objavljen da bi pomogao.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Odnos između znaka CE i znaka UKCA (8. decembar 2021.)

Prihvatanje rezultata ocenjivanja usaglašenosti – Kakva je veza između CE znaka i UKCA znaka? Da li se rezultati iz UKCA šeme označavanja mogu koristiti za izdavanje sertifikata (kao notifikovano telo) za sistem označavanja CE?

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Odlična usluga (service excellence) podiže zadovoljstvo kupaca na viši nivo

Dobra usluga često čini razliku. Organizacije koje se ne fokusiraju na ovo, stoje na putu sopstvenom rastu. U ovoj eri brzih promena i rastućih očekivanja kupaca, odlična usluga postaje sve vredniji alat, uključujući i za bolje finansijske rezultate.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Standardi upravljanja imovinom su u fazi revizije

Upravljanje iliti menadžment imovinom, prema ISO 55000 i ISO 55001, fokusira se na očuvanje i povećanje vrednosti fizičkih sredstava – kao što su putevi, zgrade, tuneli ili mostovi – za organizacije i njihove zainteresovane strane. Prva izdanja ISO 55000 i ISO 55001 za upravljanje imovinom objavljena su 2014. godine i trenutno se revidiraju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Global Seafood Alliance dobio GFSI priznanje za standard obrade morskih plodova 5.1

Globalna alijansa za morske plodove objavila je da je njihov Standard za preradu morske hrane ver 5.1 uspešno postigao priznanje u odnosu na GFSI-jevu verziju zahteva za benčmarking 2020.1.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljeni novi brojevi dva međunarodna newsletter-a

Objavljen je novembarski broj newsletter-a saveta TIC, kao i najnoviji 60. broj newsletter-a ILAC organizacije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Pet načina na koje je FSC ove godine zaštitio šume i ljude kroz svoje standarde

Baš kao što se šume stalno menjaju i prilagođavaju, FSC standardi, procedure i politike se kontinuirano prilagođavaju, revidiraju i razvijaju kako bi se obezbedilo odgovorno šumarstvo na globalnom nivou.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Poziv za komentare - Globalni standard za bezbednost hrane, 9. izdanje

Prvi put objavljen 1998. godine, standard pomaže proizvođačima hrane da se fokusiraju na širok spektar oblasti uključujući HACCP, sledljivost, prevenciju prevara u hrani, posvećenost menadžmenta i kulturu bezbednosti hrane.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljen novi standard za definisanje pravih tradicionalnih restorana

Jedan od vrhunaca putovanja je isprobavanje lokalne kuhinje, ali spašavanje autentičnih, tradicionalnih restorana iz turističkih zamki u nekim regionima nije jednostavan zadatak. Novi standard ISO 21621 je upravo objavljen da bi pomogao na tom polju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IAF, ILAC i ISO objavili zajedničko saopštenje o zahtevima ISO 15189

IAF, ILAC i ISO su ažurirali svoje zajedničko saopštenje o zahtevima sistema menadžmenta ISO 15189 – Medicinske laboratorije – Posebni zahtevi za kvalitet i kompetentnost.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Šta su EU šeme sertifikacije za sajber bezbednost?

Da li želite da znate koja je uloga akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti u skladu sa Zakonom o sajber bezbednosti i šemama sertifikacije EU za sajber bezbednost?

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Nova tehnička specifikacija za zgrade sa nultom energijom

ISO je objavio novu tehničku specifikaciju za realizaciju energetski neutralnih zgrada: ISO/TS 23764:2021 Methodology for achieving non-residential zero-energy buildings (ZEBs) (iliti u slobodnom prevodu: Metodologija za realizaciju nulte energije nestambenih zgrada).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

GFSI konferecija 2022 u Barseloni

Već sad se možete prijaviti za učešće na GFSI globalnoj konferenciji zajednice lidera bezbednosti hrane u Barseloni, koji će se održati od 29. do 31. marta 2022. godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Kina: Maksimalne dozvoljene vrednosti energetske efikasnosti i stepena energetske efikasnosti za Data centre; standard GB 40879-2021

Kineska administracija za standardizaciju (SAC) i Kineska državna uprava za regulaciju tržišta (SAMR) su 11. oktobra 2021. odobrile i objavile novi standard o maksimalno dozvoljenim vrednostima energetske efikasnosti i stepena energetske efikasnosti za Data centre (iliti Centre podataka).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IAF i ILAC raspisali konkurs za Poster za Svetski dan akreditacije 2022

Svake godine 9. juna IAF i ILAC obeležavaju Svetski dan akreditacije (WAD) sa svojim članovima, partnerima, zainteresovanim stranama i drugim organizacijama u oblasti ocenjivanja usaglašenosti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO objavio standard za procenu antimikrobnog učinka tekstila koji sadrži proizvedene nanomaterijale

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je nedavno objavila ISO/TS 23650:2021, Nanotechnologies — Evaluation of the antimicrobial performance of textiles containing manufactured nanomaterials (u slobodnom prevodu na srpski: Nanotehnologije - Procena antimikrobnih performansi tekstila koji sadrži proizvedene nanomaterijale).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO 20022: Šta treba znati o novoj univerzalnoj standardnoj šemi poruka u finansijskoj industriji

Banke i finansijske institucije širom sveta spremaju se za prelazak sa zastarelog sistema za razmenu finansijskih poruka SWIFT MT na visoko strukturirani i podacima bogat standard ISO 20022 do novembra 2022. godine. 

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Planirane promene u novom ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002

Učinjene su značajne promene u sekciji Controls u ISO/IEC 27002, uključujući 12 novih kontrola, 16 izbrisanih kontrola i druge koje su modifikovane ili kombinovane.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IEC razvija odgovarajuće standarde za smanjenje emisije ugljenika

Oslanjanje na sisteme obnovljive energije jedan je od najvažnijih načina za smanjenje emisije ugljenika. 

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Radio Equipment Directive RED Delegirani akt: Obavezna usklađenost sa članovima 3.3 d, e i f za sve IoT uređaje

Kao što smo već pisali ovde, usvojen je novi akt za sajber bezbednost RED. Danas se pametni uređaji mogu naći u skoro svakom domaćinstvu, stoga je donošenje ovog akta od izuzetnog značaja za sve.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

FSC objavio pobednike Furniture Awards 2021

FSC Furniture Awards: Dvanaest nagrada za nameštaj za unutrašnjost i spoljašnjost, uključujući pet specijalnih nagrada za korporativnu društvenu odgovornost (CSR), komunikaciju, zeleno, etiketiranje i mala preduzeća i počasno priznanje, dodeljeno je FSC sertifikovanim kompanijama aktivnim u sektoru nameštaja u Italiji, Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Poljskoj i Hrvatskoj.

Registrujte se da bi videli ceo članak...