logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Pokrenut IAF CertSearch

Međunarodni forum za akreditaciju IAF zvanično je pokrenuo ekskluzivnu svetsku bazu podataka za akreditovane sertifikate sistema upravljanja, pružajući preduzećima i vladama mogućnost da digitalno potvrde sertifikate svojih organizacija; da utvrde da li je neki sertifikat validan i da li je sertifikaciono telo koje izdaje sertifikat akreditovano za izdavanje sertifikata po tom standardu.