logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Ovaj sadržaj je zaključan. Da bi pristupili istom, molimo Vas da se ulogujete.

Ažuriran ISO standard za CFI kodove

Sve veća složenost u trgovini finansijskim instrumentima globalno je rezultirala potrebom za setom međunarodnih kodeksa kako bi svi mogli da govore istim jezikom. Međunarodni standard koji definiše ove kodove, poznate kao CFI kodovi, upravo je revidiran.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi broj časopisa ISO focus za novembar/decembar 2019.god.

ISO organizacija je izdala novi broj časopisa ISO focus za period novembar/decembar 2019.godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

BSI objavio draft verziju PAS 1880

BSI (British Standards Institution) je objavio draft verziju PAS (Publicly Available Specification) 1880: Smernice za razvoj i procenu upravljačkih sistema za automatizovana vozila i poziva sve zainteresovane strane da pošalju komentare do 9. decembra.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

TÜV-ov izveštaj: Pogledajte rezultate tehničkih pregleda u Nemačkoj - koji su automobili najkvalitetniji?

Ukupni pobednik, pobednik među SUV-ovima i vozilima starima od dve do tri godine je Mercedes-Benz GLC koji ima samo 2.17 posto nedostataka.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Upravo je objavljen novi međunarodni standard za verifikaciona tela

Validacija ili verifikacija informacija prijavljenih u tvrdnjama je ključni način da se pokaže da je ono što je rečeno pouzdano i istinito. Ali samo ako oni koji to potvrđuju rade ispravno. Upravo objavljeni novi ISO i IEC standard osiguraće da su validatori i verifikatori kompetentni, tako da svi mogu imati poverenja u tvrdnje.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Globalno prepoznavanje PTP-a (Proficiency Testing Providers-a)

Uloga pružatelja usluga testiranja stručnosti (Proficiency Testing Providers - PTP) važan je deo procene usaglašenosti i infrastrukture kvaliteta. Usluge koje pružaju su od vitalnog značaja za pomoć laboratorijama i, gde je to primenljivo, inspekcijskim telima da pokažu važnost rezultata koje proizvode.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Izgradnja organizacione otpornosti: ažuriran ISO standard za kontinuitet poslovanja

Prirodne katastrofe, požari, pitanja lanca snabdevanja ili sajber napadi samo su neke od mnogih neočekivanih, ali mogućih pretnji neometanom poslovanju bilo koje organizacije. Dosledno i robusno planiranje kontinuiteta poslovanja - šta treba uraditi kada dođe do katastrofe -najbolja je odbrana.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Otvorena nova javna konsultacija za higijenu GFSI verzije 8

Kao deo razvoja Verzije 8 Zahteva za benčmarking GFSI-a, GFSI je sa velikim zadovoljstvom podneo predložene dodatke koji se odnose na projektovanje higijenskog dela kroz konsultacije sa zainteresovanim stranama.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Brzo rastuće tržište nutritivnih dodataka ishrani

Međunarodne agencije naporno rade na razvoju i ažuriranju zakonodavstva koje reguliše složen segment, od proizvodnje do uvoza i izvoza, dodataka ili dijetalne hrane da bi se osigurala zaštita potrošača.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Licocare RBW dobio Material Health sertifikat

Licocare RBW kompanija koja proizvodi maziva i sredstva za raspršivanje zasnovana na obnovljivim sirovinama dobila je potvrdu da je svoju proizvodnju učinila efikasnijom i održivijom dobijanjem Material Health sertifikata.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Svetski dan gradova

Više od polovine svetske populacije živi u gradovima, a očekuje se da se taj broj do 2050. godine udvostruči, navodi Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO povodom današnjeg Svetskog dana gradova, koji se ove godine obeležava sa temom „Menjanje sveta: inovacije i bolji život za buduće generacije” („Changing the world: innovations and better life for future generations”).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Verifikacija i validacija: Zašto je novi standard ISO/IEC 17029 važan

Toni Čokoloneli tvrdi da je njegova čokolada 100% besplatna. DHL ima za cilj nultu emisiju do 2050. Bosch planira da njihova proizvodnja bude bez emisije ugljenika do 2020. Anheuser-Busch InBev tvrdi da je to najučinkovitija svetska pivara sa najboljom efikasnošću u potrošnji vode. Kao potrošač, investitor ili poslovni partner, kako znate da su ove tvrdnje tačne i realne? Novi ISO IEC 17029 predviđa zahteve za nezavisnu verifikaciju i validaciju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Dodeljene prve MPACE akreditacije

Agencija za akreditaciju Ujedinjenog Kraljevstva (UKAS) odobrila je prve akreditacije za BS 70000:2017 prema novoj šemi akreditacije za medicinsku fiziku i kliničko inženjerstvo (MPACE).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

GLOBALG.A.P. postao partner sa platformom održivog pirinča (SRP)

GLOBALG.A.P. je 7. oktobra objavio svoje partnerstvo sa Platformom održivog pirinča (SRP - Sustainable Rice Platform), na ANUGA 2019. u Kelnu, Nemačka.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Komitet ISO, IEC i ITU za JPEG dobio "Emi" nagradu

Stručnjaci koji stoje iza standarda za JPEG dobili su priznanje od strane američke Akademije za televizijsku umetnost i nauku za Inženjerski doprinos na 71. dodeli Emi nagrada 23. oktobra 2019.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Materijali za obuku dostupni na IAF sajtu

Internet stranica IAF-a (http://www.iaf.nu) ima novu sekciju sa materijalima za obuku koja sadrži linkove na korisne materijale i resurse kao što su kursevi za e-učenje, kutije za informacije i prezentacije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljen video snimak Evropske organizacije za akreditaciju pod naslovom “Šta predstavlja EA?”

Evropska organizacija za akreditaciju (EA) je na svom sajtu, 21. oktobra 2019. godine, objavila video snimak pod naslovom ,,Šta predstavlja EA?”.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IFS Food verzija 7: javne konsultacije

IFS je objavio da je završen Nacrt za verziju 7 standarda IFS Food. Zahvaljujući velikoj podršci Međunarodnog tehničkog odbora IFS-a, nacionalnih radnih grupa IFS-a i proširene osnovne grupe i velikom broju povratnih informacija u anketi, razvili su IFS Food verziju 7.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Vebinar o novoj UKAS bazi akreditovanih sertifikata

UKAS je nedavno održao vebinar sa zinteresovanim stranama kako bi se konsultovao o novoj UKAS bazi akreditovanih sertifikata. Ova nova inicijativa obezbediće mehanizam za verifikaciju tj proveru da li sertifikaciona tela poseduju UKAS akreditaciju za sertifikaciju sistema menadžmenta (npr. ISO 9001).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Standardizacija biostimulanata i đubriva

Poljoprivreda se ubrzano razvija. Iako postoji sve veća potražnja potrošača za održivijim procesima i proizvodima, industrija nastavlja da razvija inovativne tehnologije. Kao rezultat toga, biostimulansi, đubriva i dodaci osnovnih minerala, postaju sve atraktivniji.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Bezbednost hrane "od farme do trpeze"

Transport i skladištenje su nerazdvojni elementi menadžmenta bezbednošću hrane. Upravo su objavljene nove međunarodne smernice ISO/TS 22002-5 koje će pomoći da se osigura bezbednost na svakom mestu duž lanca ishrane.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Upravo su objavljene nove smernice za stručnjake za standarde

Upravo su objavljene nove međunarodne smernice za kompetencije koje se zahtevaju od stručnjaka za standarde kako bi se poboljšale i uskladile potrebne veštine i privukli novi talenti u zajednicu standarda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Svetski dan standarda

Svake godine 14. oktobra članice IEC, ISO i ITU proslavljaju Svetski dan standarda, kao način odavanja priznanja hiljadama eksperata širom sveta za zajednički napor uložen u proces donošenja dobrovoljnih tehničkih sporazuma koji se objavljuju kao međunarodni standardi.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Danska najavila zabranu PFAS hemikalije u papiru i kartonu koji je u kontaktu sa hranom

Danska je završila savetovanje o svom nacrtu Pravilnika o, između ostalog, zabrani PFAS hemikalija u papirima i kartonu koji je u kontaktu s hranom. Predlaže se da odredbe stupe na snagu 1. jula 2020. godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Zdrava ishrana za svet bez gladnih - tema ovogodišnjeg svetskog dana hrane

Zdrava ishrana za svet bez gladnih” („Healthy Diets for a #ZeroHunger World”) tema je ovogodišnjeg Svetskog dana hrane.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Prvi put održan međunarodni forum „Standardizacija 2019“ u Rusiji

Prvi međunarodni forum za standardizaciju, „Standardizacija 2019“ održan je u Rusiji, u Sankt Peterburgu 10. i 11. oktobra 2019. godine. Oko 400 predstavnika vlade, privrednih i javnih organizacija iz Ruske Federacije imalo je priliku da razgovara o najaktuelnijim problemima međunarodne, regionalne i nacionalne standardizacije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

EU razmatra uvođenje "semafor" sistema za obeležavanje hrane. Šta to znači?

Sistem oznaka je jednostavan za implementaciju, a kupcu će pomoći u donošenju odluke, jer među mnoštvom proizvoda nije lako razaznati koji sadrže zdrave, a koji nezdrave sastojke, kazala je članica odbora i potpredsednica eurosocijalista Biljana Borzan.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Evropska unija ima novo pravilo o kućnim aparatima, ovo se tiče svakoga

Evropski parlament je još 2017. godine usvojio Izveštaj o produženju trajanja uređaja, a usvojeni su i predlozi o zabrani programiranog kvarenja, zabrani neodvojive ugradnje vitalnih delova kao i o većoj dostupnosti rezervnih delova na tržištu i uvođenju oznake minimalnog trajanja uređaja.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Standardi koji će električne trotinete učiniti bezbednijim

Šetajući gradskim ulicama, pešaci su se nedavno suočili sa novom pojavom. Kao veoma popularan način prevoza nametnuli su se električni trotineti, koje sve veći broj ljudi koristi za vožnju trotoarom ili biciklističkim stazama.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljen tehnički izveštaj o terminološkom održavanju lekova

Identifikacija lekova (IDMP-identification of medicinal products) često je regulatorni zahtev i sve je potrebnija kako se svet kreće ka integrisanoj zdravstvenoj zaštiti zasnovanoj na verifikaciji globalnog lanca snabdevanja. ISO-ovim IDMP standardima upravo se pridružio novi tehnički izveštaj ISO/TR 14872, koji opisuje ključna razmatranja za organizacije koje žele da postanu dobavljači za održavanje terminologije IDMP-a.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

EN 16247-1 - Kako pomoću energetskog audita postići energetsku efikasnost

U kontekstu povećanja cena energije i sve veće pažnje na životnu sredinu, obezbeđivanje energetske efikasnosti je sve više i više strateško pitanje za preduzeća i potrošače, kao i za kreatore politika.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IFS HPC anketa - u susret novoj verziji standarda IFS HPC 2.0 v

IFS će sledeće godine objaviti reviziju standarda za domaćinstvo i ličnu negu IFS HPC (Household and Personal Care) Standard version 2.0.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Prehrambeni proizvodi na biljnoj bazi - novi BRC-GS standard koji je u fazi razvoja

Kada je Beyond Meat Burger predstavljen u Nemačkoj, proizvod je rasprodat za nekoliko minuta. To je još jedan pokazatelj da su potrošači sve spremniji da razmotre alternative za mesne proizvode u biljnoj hrani.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Otvorena nova konsultacija za benčmarking: JFS-C

GFSI otvara novu konsultaciju sa zainteresovanim stranama za Japansko udruženje za menadžment bezbednošću hrane - JFSM (Japan Food Safety Management Association).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Najava za EOQ Kongres 2019.- Lisabon

Ne propustite Kongres EOQ za 2019. godinu 24.-25.oktobra, kada će se ujedno obeležiti i proslaviti 50. godišnjica Portugalskog udruženja za kvalitet (APK). Učestvujete i dajte svoj doprinos u predviđanju i definisanju budućnosti kvaliteta, ponovnim otkrivanjem kvaliteta u Lisabonu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

RAPEX godišnji izveštaj za 2018. godinu: 2.257 upozorenja na opasne proizvode i 4.050 naknadnih akcija

Godišnji izveštaj RAPEX Evropske Komisije za 2018. godinu pokazuje stabilizaciju broja izveštaja o opasnim proizvodima i naknadne aktivnosti nacionalnih vlasti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Globalna inicijativa za ukidanje upotrebe jednokratne plastike

2019.01. redukovanje upotrebe jednokratne plastike blogNa internet sajtu međunarodnog sertifikacionog tela SGS objavljen je kratak članak pod nazivom "Global Initiatives to Reduce Single-use Plastics".

Registrujte se da bi videli ceo članak...

UKAS objavio Tehnički bilten - Neakreditovana sertifikacija za proizvode, procese i usluge (ISO/IEC 17065)

2018.12. ukas logoNa sastanku tehničkog odbora Međunarodnog akreditacionog foruma (IAF) u Singapuru dogovorena je i objavljena rezolucija IAF 2018-13 (Agenda tačka 9) neakreditovana sertifikacija proizvoda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...