logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Imlementacija FSC COC - Upoznavanje sa elementima FSC COC i analiza potencijala drvne industrije u jugoistočnoj Evropi