logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Interni proveravač / menadžer za ISO 9001

Sertifikaciono telo TUV Rheinland InterCert d.o.o. objavilo je plan obuka za maj i jun 2021.


 

Interni proveravač / menadžer za ISO 9001

Datum: 11.-12.05.2021.

Mesto održavanja obuka: Kosovska 10/VI, Beograd

Cena obuka:

Interni provervač za ISO 9001: 18.800 RSD + PDV

 

Kontakt osoba :

Ljiljana Tišma Mandić
Koordinator za edukaciju
TUV Rheinland InterCert d.o.o.
Kosovska 10/VI, 11000 Beograd
+381 63 106 33 80
www.tuvrheinland.rs