logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

ISO/IEC 17024:2012 – Ocenjivanje usaglašenosti - opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba