logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Zahtevi ISO 22716 – Kozmetika – Dobra proizvođačka praksa – Smernice za dobru proizvođačku praksu