logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Analiza zahteva standarda SRPS ISO 45001:2018 i preporuke za njegovu primenu

Analiza zahteva standarda SRPS ISO 45001:2018 i preporuke za njegovu primenu


 

Datum: 25. maj 2021.

Trajanje: jednodnevna obuka

Vebinar je posvećen međunarodnom standardu iz oblasti menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu – ISO 45001:20018, koji je objavljen i kao nacionalni standard SRPS ISO 45001:20018 na srpskom jeziku.

Ovaj standard je nastao na osnovu OHSAS 18001:2007. Veliki broj organizacija širom sveta prepoznao je koristi od implementacije ovog sistema menadžmenta u postojeći sistem, koristeći minimum zahteva za uspostavljanje najbolje prakse u menadžmentu bezbednošću i zdravljem na radu. Primena ovih zahteva pomogla je organizacijama da drže pod kontrolom identifikovane opasnosti i procenjene rizike, paralelno sa poboljšavanjem performansi poslovanja. To je omogućilo poboljšanja u procesima planiranja i uspostavljanje politike bezbednosti i zdravlja na radu, uz istovremeno usaglašavanje sa važećim zahtevima zakona i ostalih propisa za bezbednost i zdravlje na radu.

ISO 45001 pripremljen je tako da može da pomogne organizacijama svih veličina i različitih delatnosti i može se integrisati sa drugim sistemima menadžmenta. Očekuje se da će njegova primena smanjiti povrede i bolesti na radnom mestu.

Posebno će biti obrađene teme: – Šta je sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OH&S MS)? – Zašto je OH&S MS važan za organizacije i koje su koristi od njegove primene; – Razvoj ISO 45001 i njegova veza sa OHSAS 18001:2007; – Termini i definicije; – Koncept i struktura ISO 45001; – Analiza pojedinačnih zahteva ISO 45001; – Preporuke za primenu zahteva ISO 45001.

Kome je namenjen Vebinar?

Vebinar je namenjen: predstavnicima rukovodstva za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, predstavnicima rukovodstva za integrisane sisteme (IMS), predstavnicima rukovodstva za druge sisteme menadžmenta (QMS i EMS), internim proveravačima sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, kao i svima ostalima koji se bave bezbednošću i zdravljem na radu.

Predavači na ovom vebinaru su:

Branislava Milovanov, menadžer za obuke u StandCert d.o.o, predsednica KS CASCO, član KS A207 u ISS-u, menadžer kvalitetom, menadžer zaštitom životne sredine, proveravač za QMS, EMS i OHSAS

Mr Mirjana Mirković Đorđević, rukovod ilac Odeljenja za hemi-jske tehnologije, poljoprivr-edu, šumarstvo, bezbednost, životnu sredi-nu i opšte standarde u ICC-u, sekretar Komisije CASCO, proveravač za QMS

Posebna pogodnost vezana za ovaj seminar jeste to što materijal za obuku uključuje uslugu onlajn čitanja dvojezičnog izdanja standarda SRPS ISO 45001:20018 (u trajanju od 5 dana), što znatno olakšava praćenje obuke.

Naknada za učešće na vebinaru iznosi 12.000,00 din. (uključuje prezentacije predavača, onlajn čitanje standarda SRPS ISO 45001:20018 i potvrdu o pohađanju u elektronskom obliku). Informacije u vezi sa redovnim popustima, koji su utvrđeni prema broju i kategorijama učesnika, proverite na tel. 011/3409-340, 011/3409-390 ili na mejl: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Prijavite se preko linka: https://forms.gle/8ox5e5KT4SF9VUmX9

Nakon prijave, dostavićemo vam detaljan program vebinara i predračun.