logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT & IATF – Day 0 (besplatno predavanje)