logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Predstavnik Rukovodstva – Zahtevi sa stanovišta sertifikacije – Introduction & Awareness