logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Seminar sa radionicom i iskustvom iz prakse Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Uredba (EU) br 2016/679 (GDPR)

Sertifikaciono telo StandCert i Oskar doo organizuju Seminar sa radionicom i iskustvom iz prakse Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Uredba (EU) br 2016/679 (GDPR).


 

Šta je GDPR?

Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation) GDPR je uredba usvojena na nivou Evropske unije 2016. godine, a cilj njenog donošenja je unificirana zaštita podataka o ličnosti na tlu EU. Sva privredna društva koja su osnovana i/ili posluju u zemljama članicama EU, kao i ona koja nisu, ali obrađuju podatke o ličnosti na koje se može primeniti GDPR dužna su da usklade svoje poslovanje sa njegovim odredbama. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", broj 87 od 13. novembra 2018.), obaveza svih firmi koje posluju na teritoriji Srbije je da usklade svoje poslovanje sa zakonskim odredbama. Krajnji rok za usklađivanje poslovanja je bio 21.08.2019. U slučaju neovlašćene upotrebe podataka o ličnosti Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti su propisane višemilionske kazne.

Svrha seminara:

 •  Pomoći će vam da uskladite poslovanje i ispunite sve zahteve i obaveze prema novom Zakonu
 •  Steći ćete potrebna znanja o neophodnim aktivnostima kao i izradi i implementaciji potrebne dokumentacije
 •  Pomoći će vam da tumačite i razumete izraze i definicije sadržane u zakonskim odredbama
 •  Prilika da razjasnite šta i kako treba da uradite kako biste izbegli vrlo visoke kazne predviđene ZakonomNamena seminara- na koga se GDPR odnosi:

Seminar je namenjen svim poslovnim subjektima, kompanijama i njenim zaposlenima, bez obzira na delatnost i veličinu kompanije, rukovaocima, obrađivačima podatka o ličnosti i licima za zaštitu podataka o ličnosti. Javna preduzeća, Opštine, Telekomunikacione industrije, IT sektor, finansijski sektori - banke i osiguranja, turističke delatnosti, obrazovanje-škole, vrtići, domovi, zdravstvo- bolnice, domovi zdravlja, industrija igara na sreću, marketinške organizacije.

Teme koje će se obraditi:

 •  Svako ima pravo na zaštitu svojih ličnih podataka
 •  Pojmovi i izrazi koje treba razumeti
 •  Načela obrade podataka o ličnosti
 •  Šta i kako organizacija treba da uradi kako bi ispunila zahteve iz Zakona
 •  Standardni obrasci
 •  Dokumentovanje sistema organizacije u vezi sa obradom i zaštitom podataka o ličnosti
 •  DiskusijaTrajanje seminara: 6 nastavnih časova (1 dan)

Predavači:

Anita Zado Bešker, prof - vođa projekta u izvođenju više od 170 projekata (opštine, gradovi, dečiji vrtići, osnovne škole, srednje škole, visokoškolske ustanove, komunalna preduzeća, vodovodi, bolnice, nacionalni parkovi, državne agencije, instituti, biblioteke, muzeji, građevinske organizacije, kontrolna tela, privreda, osiguravajuća društva idr) usklađivanja sa Zakonskom regulativom i Opštom uredbom (EU) broj 2016/679 (GDPR). Tokom zadnjih 20 godina stekla je obrazovanje prema šemi Evropske organizacije za kvalitet za sledeća područja: EOQ Quality Manager, EOQ Lead Auditor, EOQ Occupational Health and Safety Manager, EOQ Risk Manager, EOQ Process Manager, EOQ Management System Senior Consultant, EOQ Project Manager. Trenutno radi na mestu EOQ PRU Agenta i Voditelja procesa obrazovanja i projekata. Član je u nekoliko organizacija vezanih za unapređenje kvaliteta i autor je niza obuka vezanih za poštovanje zakonske regulative, organizacije i implementacije međunarodnih standarda i proveri istih.

Branislava Milovanov, menadžer za obuke u StandCertu, predavač na više od 400 obuka; vodeći proveravač za sisteme menadžmenta kvaliteta, životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu. Tokom poslednjih 20 godina stekla je obrazovanje prema šemi Evropske organizacije za kvalitet za sledeća područja: EOQ Quality Manager, EOQ Lead Auditor, EOQ Environmental Manager, EOQ Environmental Auditor. Predsednik je nacionalne Komisije CASCO (za ocenjivanje usaglašenosti) u Institutu za standardizaciju Srbije.

Mesto i vreme održavanja seminara:

 • Beograd, 03.10.2019.Materijal za seminar: Polaznici dobijaju nastavne materijale u obliku skripti i sertifikat o pohađanju seminara. U vreme pauza obezbeđeno osveženje.

Cena seminara:

12.000,00 – po polazniku

10.800,00 – po polazniku za organizacije koje pošalju dva polaznika

9.600,00 – po polazniku za organizacije koje pošalju tri i više polaznika

8.400,00 – po polazniku za klijente StandCert-a

Prikazane cene ne sadrže PDV.

Plaćanje avansno.

Kontakt: Sonja Pipić, 060 68 68 338;

E mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.