logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

ISO 14001:2015 – Sistemi menadžmenta zaštitom životne sredine kurs za proveravače/vodeće proveravače kurs broj A17262 IRCA akreditovan