logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

ISO 14007:2020 Environmental management — Guidelines for determining environmental costs and benefits / Smernice za uvrđivanje troškova i koristi u vezi sa životnom sredinom – Introduction & Awareness