logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Odgovornosti u upravljanju otpadom u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije i tehnologije tretiranja otpada