logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 19011:2018 – Obuka za interne proveravače