logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

SRPS ЕN ISO/IEC 17065:2016 - Ocenjivanje usaglašenosti - zahtevi za tela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge