logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Upravljanje rizicima u lancima snabdevanja ( veza sa ISO 27001, ISO 28001 i ISO 31000)