logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Tumačenje zahteva SRPS ISO 14001:2015 i preporuke za njegovu primenu

Tumačenje zahteva SRPS ISO 14001:2015 i preporuke za njegovu primenu


 

Datum: 11. maj 2021.

Trajanje: jednodnevna obuka

U skladu sa novonastalim okolnostima, Institut za standardizaciju Srbije na zahtev svojih korisnika ponovo organizuje obuku posvećenu tumačenju zahteva standarda SRPS ISO 14001:2015 u formi vebinara. Ovom obukom učesnici mogu da steknu nova znanja zahvaljujući kojima će unaprediti i olakšati primenu sistema menadžmenta zaštitom životne sredine (EMS) u svojim organizacijama.

Ovaj vebinar je koncipiran tako da bude od koristi i učesnicima koji su već upoznati sa standardom SRPS ISO 14001:2015 i koji žele da poboljšaju EMS, pružajući im priliku za diskusiju o problemima u tumačenju pojedinih zahteva standarda sa kojima se sreću u praksi, kao i onima koji se tek upoznaju sa standardom i kojima su potrebna objašnjenja u primeni ovog standarda.

Uz konkretne primere za ispunjavanje zahteva standarda SRPS ISO 14001:2015 učesnici će kroz niz vežbi imati priliku da praktično primene stečeno znanje o principima EMS-a i na svojim radnim mestima.

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen svim organizacijama koje su sertifikovane prema ISO 14001:2015 ili uvode sistem menadžmenta zaštitom životne sredine u svoje organizacije, a naročito predstavnicima rukovodstva za sistem menadžmenta životnom sredinom (EMS), predstavnicima rukovodstva za druge sisteme menadžmenta (QMS i OHSAS), internim proveravačima EMS-a, kao i ostalima koji se bave EMS-om.

Biće obrađene sledeće teme:

– hronologija i razvoj ISO 14001,

– osnove EMS-a i procesnog pristupa,

– termini i definicije,

– svrha i koristi od Priloga SL iz ISO/IEC Direktiva, Deo 2,

– ključni koncepti, principi i struktura ISO 14001,

– tumačenje zahteva sa akcentom na: definisanje konteksta i zainteresovanih strana organizacije, liderstvo, menadžment rizicima, merenje ciljeva i upravljanje promenama, bolju zaštitu životne sredine, efektivniju komunikaciju, sagledavanje procesa iz ugla životnog ciklusa komunikacije i drugo.

Predavači: Branislava Milovanov, menadžer za obuke u StandCert d.o.o, predsednica KS CASCO, član KS A207 u ISS-u, menadžer kvalitetom, menadžer zaštitom životne sredine, proveravač za QMS, EMS i OHSAS

Marina Donić, samostalni savetnik u Odeljenju za hemijske tehnologije, poljoprivredu, šumarstvo, bezbednost, životnu sredinu i opšte standarde u ISS-u, sekretar KS A207, proveravač za QMS i EMS.

Naknada za učešće na vebinaru iznosi 12.000,00 din. Informacije u vezi sa redovnim popustima, koji su utvrđeni prema broju i kategorijama učesnika, proverite na tel. 011/3409-340.

Prijavite se na sledećem linku: https://forms.gle/BV2qR5WyUHUHuZuPA