logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Oznake i deklaracije u oblasti zaštite životne sredine ISO 14025 : 2006 – principi i procedure, tip III