logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Lidl predstavio GGN trgovačku marku za cveće i ukrasne predmete

 

Sada su objavili nove zahteve za svoj ukrasni raspon koji se prodaje u Nemačkoj i ovim uvodi GGN potrošačku marku koja će biti implementirana do kraja 2019. godine. Svi proizvodi tog opsega moraju biti potpuno sledljivi do izvora proizvodnje koji će biti vidljivi sa profilima farme na GLOBALG.AP potrošačkom portalu vvv.ggn.org.

Ovde možete naći zahteve Lidla na nemačkom jeziku, koji su u formi dokumenta.

Oznaka GGN-a pokazuje da cveće ili ukrasne biljka potiču sa sertifikovanih, odgovorno upravljanih farmi i pomaže potrošaču da sazna više o odgovarajućem poreklu.
Svi proizvodi sa oznakom GGN potiču od farmera koji su sertifikovani prema pravilima GLOBALG.A.P. standarda. Ako potrošač kupi takav cvet ili ukrasno bilje, obećanje je:
 
 - da uz kupovinu potrošač podržava ne samo velike farme u industrijalizovanim zemljama, već i male poljoprivrednike u zemljama u razvoju i na taj način odgovorno poboljšava životne i uslove rada poljoprivrednika i zaposlenih.

 - da potrošač deluje odgovorno. On ili ona može se u to uveriti u bilo koje vreme. Pošto navedeni farmeri pružaju kontakt informacije za pitanja, kontrolisane procese, transparentnu sledljivost proizvoda, kao i pouzdano upravljanje žalbama.

 - da se revizija vrši najmanje jednom godišnje od strane nezavisnih instituta.

 - da je proizvod odrastao na ekološki prihvatljiv način. Odgovorno upravljanje, minimiziranje otpada, upotrebe obnovljivih izvora energije, efikasno upravljanja vodama, kao i ekološka upotreba đubriva i sredstava za zaštitu bilja su suštinski deo dnevne prakse za naše farme.

 - da zaposleni na farmama imaju poslodavca koji poštuje radna prava, osigurava sigurne i higijenske uslove rada, obučava svoje radnike dovoljno za svoj svakodnevni rad, kao i za vanredne situacije, i održava potrebne alate, mašineriju i radnu opremu u dobrom stanju.

 - da svi pružaoci usluga i dobavljači takođe implementirali zahteve GLOBALG.A.P. standarda.

 

"Naš cilj je promovisanje sertifikovane odgovorne poljoprivrede zajedno sa poljoprivrednicima, trgovcima i potrošačima širom sveta. Zato smo formulisali GLOBALG.A.P. standard na način koji obezbeđuje bolji i sigurniji rad farmera. Uz oznaku GGN, farmeri mogu pokazati da zagovaraju zaštitu našeg okruženja i bezbednost svojih zaposlenih. Kupovinom GGN sertifikovanog proizvoda, možete ih podržati u ovom potezu", ističu iz Lidl-a.

 

 

Izvor: globalgap.org