logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Bezbednost hrane u nabavci usluga; Zahtevi za proces nabavke - Vladimir Surčinski

Zahtevi standarda za bezbednost hrane koji su povezani sa procesom nabavke usluga su uvek interesantni. U sklopu procesa nabavke standardi uglavnom prave podelu na tri oblasti - sirovine, ambalažu i usluge.

 

Ovaj drugi po redu vlog obuhvata proces nabavke usluga, te upravljanje sa dobavljačim istih.

Da bi se sproveo uspešan proces nabavke morate definisati šta je to što vama konkretno treba za proizvodnju, tj. koja vrsta usluge.

Najjednostavniji način da to uradite je da definišete specifikaciju usluge. Specifikacija bi trebala da obuhvati sve one karakteristike usluge koja je neophodna vašoj organizaciji kako bi se zadovoljio sistem bezbednosti hrane.


Pogledajte više preko linka https://lnkd.in/ePRf6TWD