logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Odgovornost IAFa u katastrofama, opozivima i skandalima

Međunarodne organizacije kao što je IAF vrše dosta bitan posao - bave se ujedinjenjem globalnih stavova. Međutim, time ujedno na sebe prenose i ogromnu odgovornost.

 

Ovo je samo jedan primer praćenja uloge IAFa u međunarodnim katastrofama, opozivima i skandalima.

Izrađen je od strane Oxebrigdge portala i postavljen je bez dodatnog teksta.

IAFs central role in disasters recalls and scandals