logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

O Enološkoj stanici Vršac d.o.o.:

Enološka stanica Vršac DOO Vršac je akreditovana laboratorija za fizičko-hemijska, mikrobiološka, biološko-biohemijska i senzorna ispitivanja životnih namirnica biljnog porekla, vina, jakih alkoholnih pića, prirodne mineralne vode, aditiva, aroma, hrane za životinje, kao i predmeta opšte upotebe.

 

Laboratorija Enološke stanice u svome sastavu poseduje:
- Odeljenje za fizičko-hemijska i senzorna ispitivanja;
- Odeljenje za instrumentalna ispitivanja;
- Odeljenje za mikrobiološka i biološko-biohemijska ispitivanja;
- Odeljenje za uzorkovanje i prijem uzoraka;

Ispitivanja koja se obavljaju su sledeća:
- ispitivanje kvaliteta;
- isptivanje sadržaja teških metala;
- ispitivanje sadržaja pesticida;
- ispitivanje sadržaja mikotoksina;
- mikrobiološka ispitivanja;
- ispitivanje ostalih kontaminenata;

Rad u laboratoriji organizovan je u dve smene, šest dana u nedelji, sa mogućnošću uzorkovanja na terenu.
Ispitivanje i uzorkovanje vrši kvalifikovano i obučeno osoblje čija se kompetenost proverava i potvrđuje.

Ustanova je prepoznatljiva je po analizama vina i drugih alkoholnih pica,sa ovlašćenjem Ministarstva poljoprivrede za vršenje analiza vina za izvoz i organizovanje panela i komisija za senzorna ispitivanja.

 

O menadžment sistemima (kvalitetu) koje Enološka stanica Vršac d.o.o. iz Vršca primenjuje:


Enološka stanica je jedna od prvih akreditovanih laboratorija u Srbiji (Akreditacioni broj 01-017) u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025 za fizičko-hemijska, mikrobiološka, biološko-biohemijska i senzorna ispitivanja životnih namirnica biljnog porekla, vina, jakih alkoholnih pića, prirodne mineralne vode, aditiva, aroma i predmeta opšte upotrebe.

Počev od prve akreditacije pa do sada zahtevi standarda se poštuju i nadograđuju što se potvrđuje redovnim godišnjim proverama Akreditacionog tela Srbije.
Enološka stanica je posvećena usavršavanju kvaliteta i poboljšavanju svojih usluga permanentnim praćenjem trendova u oblasti kontrolisanja i ispitivanja,edukacijom zaposlenih, osavremenjivanjem opreme i razvijanjem novih metoda ispitivanja.

 

Ključni ljudi (stručnjaci u oblasti menadžment sistema)

- Saša Popov:

Stručni naziv: Diplomirani fizikohemičar, Specijalista fizičke hemije i Master fizičke hemije

Zaposlen u Enološkoj stanici u Vršcu od avgusta 2000.godine, u laboratoriji u oblasti instrumentalnih metoda ispitivanja na poslovima ispitivanja namirnica biljnog porekla, jakih alkoholnih pića, vina i predmeta opšte upotrebe (u analiziranje uključeno i tumačenje rezultata i overavanje izveštaja o ispitivanjima), kao i senzornom ocenjivanju vina i akoholnih pića:
- šest godina u delu određivanja teških metala (AAS; ICP/OES)
- četiri godine u delu tečne hromatografije visokih performansi (HPLC/UV, HPLC/RI, IC, HPLC-MS/MS);
- četiri godine u delu gasne hromatografije (GC/FID; GC/ECD, GC/MS)
- od 2013. godine na mestu rukovodioca odeljenja za instrumentalna ispitivanja;
Sve vreme angažovan na razvoju, uvođenju i validaciji novih metoda ispitivanja i instrumentalnih tehnika u laboratoriji Enološke stanice u Vršcu. Oblast interesovanja kontaminenti u hrani biljnog porekla (teški metali, pesticidi, PCB,…)

Ostale aktivnosti:
- Tehnički ekspert Akreditacionog Tela Srbije od 2014. godine;
- Tehnički ocenjivač Akreditacionog Tela Srbije od 2016. godine;
- Predsednik podružnice Vršac Društva fizikohemičara Srbije;
- Član Srpskog Hemijskog Društva, podružnica Vršac;
- Član Opštinskog štaba za vanredne situacije (zadužen za hemijske akcidente) od 2003. do 2020.;
- Član nadzornog odbora AD »pekara 1 maj« Vršac od 2006.do 2010.;
- Član skupštine »Enološka stanica Vršac« doo Vršac 2009-2013;
- Vitez vina Banatskog Viteškog vinskog reda Sv. Teodor Vršački;

 

- Biljana Popović

Stručni naziv: Diplomirani inženjer tehnologije za hemijsko prerađivačko i farmaceutsko inženjerstvo

Jedanaest godina u Sektoru kontrole kvaliteta u delu fizičko-hemijskih ispitivanja i osiguranja kvaliteta QC/QA.
Radila sa zvanjem samostalnog stručnog saradnika.
Stekla znanja iz uzorkovanja, kontrole i proizvodnje farmaceutskih proizvoda sterilnih i nesterilnih formi, kao i uvođenju GMP i GLP standarda vezanih za ovu delatnost.

Sedamnaest godina u Fizičko-hemijskoj laboratoriji u segmentu instrumentalnih metoda ispitivanja, od toga šest godina u delu određivanja teških metala na razvoju i implementaciji metoda i 11 godina u delu tečne hromatografije visokih performansi HPLC.Trenutno radi na razvoju i uvođenju metoda za ispitivanje namirnica u ovom segmentu instrumentalnih ispitivanja.

Rukovodilac kvaliteta prema standardu SRPS ISO /IEC 17025:2017 duži niz godina sa adekvatnim obukama.

 

 

Dodatne informacije

 • Adresa:
 • Heroja Pinkija 49, 26300 Vršac
 • Telefoni:
 • 013 821 600, 013 821 601
 • E-mail:
 • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • Web site:
 • www.enoloskastanica.com
 • Matični broj:
 • 8009988
 • PIB:
 • 100914389
 • Godina osnivanja:
 • 1933.