logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Intervju sa Vladom Simićem, vlasnikom konsultantske kuće Euroquality Group

PK: Za početak, možete li da se predstavite i kažete nešto o Vašem iskustvu sa menadžment sistemima?
VS: Nakon završetka Tehnološkog fakulteta u Beogradu, prvih 20 godnina radnog staža proveo sam u nekoliko Organizacija u osnovi baveći se poslovima unapređenja kvaliteta,upravljanja razvojnim projektima,investicijama i opštim menadžmentom.


1990 godine supruga i ja smo doneli odluku da formiramo privatno preduzeće i tako je nastao Euroquality Group. U tom periodu već sam bio završio osnovne kurseve o ISO 9001 i kurs za ocenjivače i postao registrovani ocenjivač kod IRCA.
Prve naše aktivnosti bile su vezane za konsalting projekte i obuku jer smo već 1991 i 1992 godine prema modelima dokumenata iz Engleske napravili i registrovali kurs za Ocenjivače sistema kvaliteta kod Saveznog zavoda za standardizaciju.


U tim prvim godinama našeg rada naši partneri u konsaltingu bili su najveći privredni i poslovni sistemi kao na pr. Željezara Skoplje,Alkaloid Skoplje,Rudnici Zletovo iz Makedonije,Sever Subotica,Livnica Kikinda,Galenika Beograd,Kombinat aluminijuma Podgorica,Pivara Nikšić,Sintelon B.Palanka,Rubin Kruševac, Rafinerije iz sastava NIS-a i mnogi drugi.
U oblasti obrazovanja tih prvih godina imajući u vidu da smo imali prvi i jedini registrovani kurs za Ocenjivače držali smo minimum dva petodnevna kursa za Ocenjivače mesečno,sa punim brojem kandidata učesnika.Takođe tada smo razvili i veliki broj jednodnevnih,dvodnevnih i trodnevnih kurseva koje smo držali kao javne kurseve ili u varijantama In house obuka. U tim prvim godinama rada broj i intezitet naših obuka bio je veoma značajan,te smo za svega nekoliko godina rada postigli cifru od preko 4 .000 izdatih sertifikata i potvrda.Želim da ukažem koliko je tih prvih godina rada klima a svakako i ekonomska situacija bila povoljnija u odnosu na današnju situaciju.
Naši rezultati u ostvarenim obukama sa preko 8.700 sertifikata i potvrda svakako predstavljaju impozantan broj i uspeh ali želim da ukažem na dinamiku koja poslednjih godina opada.
U tom prvom periodu nakon raspada Jugoslavije veoma sam se angažovao i na razvoju klime za pokret unapređenja kvaliteta i to kroz rad JUSK-a,Razvoju časopisa Kvalitet sa Poslovnom politikom, u organizovanju nacionalnih manifestacija kao što su Nedelja kvaliteta i Svetski dan kvaliteta u saradnji sa časopisom Kvalitet. Učešća u radu Saveta za kvalitet republike Srbije i organizovanju i pripreme nagrade za Kvalitet i Oskar kvaliteta.
Kada pokušam da sumiram početke našeg rada moram da napomenem da smo imali priliku da budemo konsultanti i saradnici u unapređenju kvaliteta i zaštiti životne sredine velikog broja, preko 500 organizacija do sada i da smo svoje usluge pružali i organizacijama iz zemalja nastalim iz bivše Jugoslavije kao i Rusije,Izraela,Grčke,Engleske,Nemačke itd.

 

PK: Sarađivali ste i sa privatnim i državnim sektorom?
VS: Da takoje je.U dosadašnjem radu imali smo partnere iz oba sektora.
U državnom sektoru interesantno je napomenuti da smo zajedno sa Lola institutom i CIM college učestvovali u radu na projektu i implementaciji ISO 9001 u Vladi republike Srbije.Naši partneri u ovoj oblasti su bili i Nacionalna služba za zapošljavanje,Republički fond za zdravstveno osiguranje,nekoliko državnih bolnica,različiti Instituti i Zavodi.
Sada trenutno završavamo prjekat uvođenja ISO 9001 i ISO 27001 u Penzioni fond Srbije.
Svakako značajno je ukazati i na razlike u iskustvima u ovim Organizacijama gde su Organizacije iz državnog sektora uvek bile veći i složeniji izazov nego privatni sektor .Ovo svakako zbog izraženijeg otpora promenama nego u privatnom sektoru.

 

PK: S' obzirom da ste bili na svim „stranama" ovoga posla, možete li napraviti paralelu između konsaltinga, izvođenja obuka i ocenjivanja sistema menadžmenta?
VS: Ovo je u osnovi lep i interesantan posao, sa sve tri strane. Konsalting je lep zato što kreirate nešto novo. Ako umete da kreirate, osmislite sistem i da vidite da to može da pomogne preduzeću, to je jedno veliko zadovoljstvo jer ste omogućili unapređenja ili kvaliteta ili menadžmenta ili tržišta i razvoj kadrova.
Obuka je priča za sebe bar što se mene tiče,svakako najlepši deo ovog posla.
Skoro da nema osobe koja se bavim ovim poslom a koja nije bila na nekim obukama kod nas i sa kojima smo u kontaktu.
Ocenjivački deo takođe ima svoje lepe strane jer upoznajete različite organicaje i pomažete im da razviju svoje menadžment sisteme i obezbede kontinuitet razvoja.
Sveukupno, sa svih strana gledano, ovo je jedan jako lep i interesantan posao. Celokupna priča oko unapređenja kvaliteta nije uopšte jednostavna. Ona prožima sve. Skoro da nema dela života ili dela osećaja života čoveka koja nema kontakta sa tim, jer to je nešto što zapravo predstavlja jedan veliki alat za promene. Pitanje je kako je ko koristiti. Prva stvar je da li neko to hoće, a druga je da li zna.

 

PK: Koje akreditacije poseduje Vaša organizacija?
VS: Euroquality Group ima sertifikovan ISO 9001 menadžment sistem i članica je CQI iz UK, i članica smo IQF a ja lično sam član i Američkog društva za kvalitet ASQ.
U obuci pored akreditacije koju smo dobili od SZS 1992 godine,JUAT-a 1995 godine za obuke ocenjivača kroz licencne aranžmane sa odgovarajućim trening organizacijama imamo akreditacije za obuke za menadžment sisteme po IRCA šemi i novoj PECB šemi .To nam omogućuje da već 20 godina tržištu ponudimo akreditovane kurseve za Ocenjivače ISO 9001,ISO 14001,ISO 22000,ISO 27001,ISO 20000,ISO 22301,ISO 28000, ISO 26000,OHSAS 18001.Upavo smo potpisali ugovor za trodnevne konverzione kurseve za Ocenjivače koji će omogućiti već obučenim ocenjivačima jednoga menadžment sistema olakšani postupak prelaska sa jednog Sistema na drugi. Očekujemo potpisivanje i ovlašćenja i za Ocenjivače za ISO 50001 u toku Septembra. Na taj način bi smo imali zaokruženu paletu usluga obuke Ocenjivača. Do sada je kroz naše kurseve za Ocenjivače prošlo više od 3.000 ocenjivača iz naše zemlje i okruženja,Rusije,Poljske,Nemačke,Izraela,Engleske,Ukrajine,Grčke,Kine,Turske,Albanije.
Posebno bi skrenuo pažnju na šemu PECB koja pored obuke ocenjivača ima i akreditovane obuke za konsultante odnosno implementatore što će nadam se biti interesantno našim konsultantima i ekspertima kao metod dokazivanja kompetentnosti jer su oni do sada to radili preko kurseva za ocenjivače.

 

PK: Kojim pravcima ste vodili Vašu organizaciju?
VS: Ideja vodilja uvek je bila da budemo prvi u inovacijama i pružanju novih usluga te je veliki deo resursa svih vrsta trošen na razvoj i inovacije, to je dovelo do toga da na listi naših kurseva i usluga imamo preko 350 različitih specifikacija.Brzina inovacija i razvoja novih usluga je bio osnovni parametar našeg uspeha na tržištu.
Visoki kvalitet usluga ,veoma korektan odnos prema partnerima i briga o zahtevima za svakog pojedinačno kandidata na kursevima bile su osnovne vodilje našeg dosadašnjeg i svakako budućeg rada.
Stalno praćenje literature ,biblioteka od preko 3.000 stručnih knjiga ,pretplata na najpoznatije svetske časopise iz oblasti kvaliteta su osnova našega rada i znanja i uvek su nam predstavljale bazu za ideje vodilje našega razvoja.
Na kraju neophodno je napomenuti da smo razvijali korektne i prijateljske poslovne odnose sa svim kolegama i konkurencijom i slobodno možemo reći da imamo veoma veliki broj prijatelja u ovom poslovnom okruženju.

 

PK: Da li ima nešto što ste želeli, a do sada niste uspeli da ostvarite?
VS: Nisam uspeo da ostvarim nastavak ostvarenja želje da Srbija ima svoje akreditacije za obuke.
Nakon razvoja akreditacija u Jugoslaviji i ovlašćenih kurseva u Jugoslaviji na žalost niko od učesnika od strane države nije prihvatao naše ideje da se to ostvari. Veoma neposlovno mi izgleda da plaćamo licence za razne kurseve za obuke kada sve to isto može da ima Srbija.
Nažalost, ni banke ni ostale organizacije ne razumeju tu razvojnu potrebu i ne žele da ulažu u ove razvojne projekte.

Nemam vremena da pišem, to mi je još jedna želja. Pišem članke ali nemam vremena da sednem da napišem knjigu. To je priča sa početka o tome kada ste sami – kada radite privatno, lepa je to priča za rad ali je za organizaciju vremena katastrofa. Svakako ne odustajem od te želje i prva knjiga koju budem pisao biće okrenuta proverama i ocenjivanjima a druga o ulozi menadžmenta u unapređenju kvaliteta.

 

PK: Šta mislite o nivou znanja u našim organizacijama?
VS: Kod nas u Srbiji se, nažalost, mnogo toga promenilo.
Mene mnogo brine nivo znanja. Retko ćete naići na firmu u kojoj se nešto ozbiljno čita. Svi uglavnom uče na internetu, koji je lepa priča ali komercijalna priča. Čak i univerzitetski kanali - to je sve literatura od pre 10 godina. Jako malo se čita, jako malo pretplata na domaće i strane časopise postoje.
Mislim da bi trebalo da se vratimo osnovnim izvorima priče o menadžmentu i kvalitetu. Priče tipa „lako ćemo", svi sve znaju i razne lakirovke ipak ne piju vodu. Što se više približavamo EU, to će biti sve jasnije i potrebnije.

 

PK: Da li je bilo nekih situacija koje su Vam ostale u pamćenju tokom dugogodišnjeg poslovanja?
VS: Ima dosta zanimljivih situacija.Izdvojio bih dve grupe situacija.
Veliko zadovoljstvo poznanstva i rada sa velikim brojem kolega i poslovnih partnera iz zemlje i inostranstva. To znači lično prijateljstvo sa preko 100 osoba ekperata širom sveta i mogućnost razmene iskustva i rada na veoma interesantnim projektima.
Druga interesantna grupa priča mogu biti događaji na obukama za ocenjivače gde je bilo i veoma smešnih situacija ali i bolesti ,lomljenja nogu tokom kursa,prijatnih situacija zaljubljivanja tokom kursa,učešća bračnih parova tokom kursa itd. Skoro da nema kursa za ocenjivače da neka od generacija nema neku interesantnu priču za prepričavanje.

 

PK: Kada smo kod ispita, u skorije vreme je promenjen način polaganja ispita za ocenjivače?
VS: IRCA je promenila kriterijume za polaganje ispita za ocenjivače u 2012 godini. Ispiti se sada polažu kao closed book,što znači da je dozvoljena samo upotreba Standarda. Šema PECB na primer ima sasvim drugačiji model jer nastavnik ne učestvuje u držanju ispita već neutralna osoba pod nazivom Proktor registrovana kod PECB izvodi ceo ispit.


PK: Učestvovali ste u kreiranju nagrade Oskar kvaliteta. Možete li nam reći nešto više o tome?
VS: Ja sam napisao prve kriterijume za nagradu. To je bilo 1994.godine. To je bila kombinacija kriterijuma tri nagrade – Malkom Bolridž, Demingove i Evropske nagrade za kvalitet. Nakon toga je nagradu preuzeo Savet nagrade, a danas je ona potpuno prilagođena Evropskom modelu.
Ovde je neophodno napomenuti da je uloga časopisa Kvalitet bila neprocenjiva za razvoj ove nagrade i celog pokreta za Kvalitet u Srbiji.

 

PK: Da li ste zadovoljni svojim poslom?
VS: U svakom slučaju ovaj posao je jedna lepa stvar. Ja moram da priznam da sam proveo divnih 20 godina. Naporno, radno, ali i veoma uspešno. Svakako da sam zadovoljan preporučio bi i mlađim kolegama da nastave jer je ovo aktivnost koja vas tera da stalno učite i prilagođavate se stalno promenama,da širite poslovna poznanstva i prijateljstva i utičete na promenu kulture kvaliteta u zemlji što je veoma interesantan i odgovoran zadatak. Svakako, sve što je ostavareno nebi bilo moguće bez bezrezervne podrške i razumevanja porodice a posebno supruge čiji je doprinost radu naše firme neprocenjiv i bez koga nijedan uspeh ne bi bio moguč. (ove godine slavimo i 42 godine braka).

 

PK: I za kraj, šta mislite o trenutnoj situaciji koja nas okružuje?
VS: Da li je situacija dobra ili loša sada, ne znam šta da vam kažem. Ima elemenata i za jedno i za drugo.U nekim parametrima zaostajemo a u nekima i nismo tako loši.
Primera radi izgubio sam opkladu sa jednim političarem, 1995 godine. Ja sam na nekom skupu napravio projekciju kako će ovaj posao u Srbiji da se razvija dalje, i omašim totalno,jer sam prognozirao da će Srbija da ima preko 5.000 sertifikata 2000 godine. Na kraju sam morao čoveka da vodim na večeru, pošto sam izgubio opkladu.
Srbija se otvara dolaze mnoga tela i organizacije i konkurencija je ogromna. Dalje otvaranje i usaglašavanje sa evropskim pravilima sigurno će doprineti daljem razvoju delatnosti u Srbiji a i odvajanju,"kukolja od žita" i u ovoj oblasti.
I u trenutku formiranja Portala Kvalitet smatrali smo da je to veoma korisno i potrebno i u potpunosti podržavamo vaše aktivnosti i društveno stručnu ulogu koju imate i možete imati u daljem razvoju.

 

intervju - vlada simic