logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Intervju sa Vesnom Teodorović, menadžerom upravljanja kvalitetom u kompaniji Neoplanta

PK: Vaše ukratko predstavljanje (obrazovanje, radno iskustvo, iskustvo u oblasti upravljanja kvalitetom)
VT: Zovem se Vesna Teodorović, a rođena sam1983. godine. Završila sam industrijsko inženjerstvo na Fakultetu tehničkih nauka, smer Informaciono komunikacioni sistemi. Nakon fakulteta sam, zbog trudnoće, napravila pauzu od godinu dana. Prvi posao sam dobila u Neoplanti, gde sam kao Koordintor servisa kupaca upoznala kompaniju sa aspekta saradnje sa kupcima, s jedne strane i sa proizvodnjom, sa druge strane.

Nakon godinu i po dana, prešla sam na poziciju Koordinator upravljanja kvalitetom, koja je tada, godine 2011. imala za zadatak implementaciju ISO 9001, kao osnovu za dalji razvoj kvaliteta u Neoplanti. Napominjem da je Neoplanta prvi put implementirala ISO 9001 godine još 1998.godine, a HACCP 2002. godine. Ipak, za ISO 9001, sertifikat nije obnovljen sve do 2012.godine.
Implementacija ISO 9001 je bio moj prvi značajan projekat, nakon čega sam se priključila projektu razvoja i održavanja HACCP-a, pokrenuti su i novi projekti-implementacija IFS, a ono što nas sada čeka su implementacija ISO 14001, OHSAS 18001 i Global GAP, kao i HALAL.
Dve godine sam radila na poziciji Koordinatora upravljanja kvalitetom, nakon čega prelazim na mesto Menadžera upravljanja kvalitetom. U međuvremenu, moj sektor se proširuje za Bezbednost na radu (BZNR), Protivpožarnu zaštitu (PPZ) i Zaštita životne sredine. (ZŽS). BZNR i ZŽS su segmenti kojima mi, kao velika kompanija, već godinama posvećujemo posebnu pažnju, ali ono na čemu treba da radimo su ISO 14001 i OHSAS 18001, kako bismo te procese usavršili. Realizacija ova dva projekta planirana je za sledeću godinu.


PK: Vaše iskustvo sa različitim standardima kvaliteta (sa kojim standardima ste imali priliku da radite, šta su, po Vašem mišljenju, glavne karakteristike i prednosti pojedinih standarda - HACCP, IFS, ISO 9001... Njihov značaj za organizaciju kao konkurenta na tržištu - konkretnije na prehrambenom tržištu)
VT: Svaki od standarda ima svoje prednosti, ali generalno svi se oslanjaju na uniformnost, definisanje odgvornosti i ovlašćenja, transparentnosti svih zahteva i procesa, komunikaciju na svim nivoima i konstantno usavršavanje zaposlenih.
Moje prvo profesionalno iskustvo podrazumevalo je rad sa upravljačkim standardima, standardima kao što je ISO 9001, koji postavlja dobar osnov u organizacijama, posebno velikim, u cilju praćenja efektivnosti kao i identifikovanja propusta i sprovođenja mera unapređenja.
Što se tiče standarda koji za cilj imaju bezbedan proizvod, velike prednosti isti obezbeđuje definisanim pravilima, ali daje slobodu načina sprovođenja zahteva.
HACCP i IFS su standardi kojima je akcenat na bezbednosti proizvoda. Obezbeđuju standardizovanje procesa čime smanjuju/eliminišu mogućnost odstupanja. Ukoliko do odstupanja dođe, uređenost ovog sistema omogućuje laku identifikaciju mesta gde nastaje eventualna neusaglašenost, na osnovu koje sistem definiše mere, prati aktivnosti mere i otklanja ih.


PK: Nešto o kompaniji Neoplanta
VT: Tokom dugogodišnjeg poslovanja, kompanija neguje principe zaokruženog proizvodnog procesa, a uz osnovnu delatnost obuhvata i poljoprivredni sektor - ratarstvo i farmu svinja. Na 1000 hektara zemljišta uzgajamo kulture koje koristimo kao sirovinu za proizvodnju stočne hrane, a sledeća snažna karika je naša farma svinja, jedna od najvećih u regionu. Godišnja svinjogojska proizvodnja Neoplante iznosi oko 40.000 tovljenika, što podmiruje približno 50% naših potreba. Kapacitet proizvodnje (klanica, primarna prerada, finalna prerada) iznosi oko 80.000 kg različitih proizvoda godišnje. Svinjska i goveđa linija klanja obezbeđuju visoku produktivnost, što je u slučaju Neoplante neophodnost s obzirom na to da u portofliju imamo oko 85 proizvoda, a da se on neprestano razvija i širi u skladu sa novim zahtevima potrošača. Naši ključni brendovi su Patelina, Prego, Pipi Gudi i Neoplanta delikates.
Izvoznici smo u Bosnu i Hercegovinu, Grnu Goru, Makedoniju i Hrvatsku preko kompanije NELT, distributera i provajdera logističkih usluga u čijem sastavu poslujemo od 2007. godine. Proizvode plasiramo i u Kinu i Rusiju– naši proizvodi nose GOST R sertifikat, a odnedavno smo započeli i izvoz u Angolu, sa planom proširenja na još nekoliko zemalja Afrike. Trenutno radimo i na dozvoli za plasman proizvoda u Evropsku Uniju, a verujem da će kompleksne aktivnosti u sklopu modernizacije i adaptacije proizvodnih pogona, koje su trenutno u toku, doprineti lakšem izlasku Neoplante na ovo tržište.

 

PK: Upravljanje kvalitetom u organizaciji (značaj kvaliteta i standarda za internu organizaciju firme, izazovi sa kojima se organizacija i zaposleni susreću prilikom uvođenja i postupanja prema standardima, uloga top menadžmenta i sektora upravljanja kvalitetom u svemu tome)
VT: Za organizaciju je jako važno da, pre odluke o uvođenju standarda, bude posvećena i istrajna, pogotovo u delu održavanja dostignutog nivoa poslovanja i stalnog poboljšanja. Samo uvođenje bilo kog od standarda crpi energiju svakom zaposlenom. Uz to, oni često ne vide svrhu u tome da jedan od standarda bude implementiran u sistemu u kom rade. Stoga organizacija u prvim svojim koracima treba da razvija svest menadžmenta o važnosti standarda, kao i benefitima uvođenja istih, dok sam menadžment treba kontinuirano da radi na približavanju standarda zaposlenima. Uvek je teže dopreti do nivoa zaposlenih, jer ne mogu svi, pogotovo u sistemu koji čini 700 ljudi, u potpunosti sagledati benefite koji nastaju. Zato neprestano moramo da pokazujemo da su to stvari koje čine naš sistem boljim i bezbednijim, jer na taj način rešavamo izazove koji organizaciju čekaju prilikom implementacije. Opredeljenost menadžmenta srušiće barijere u smislu potrebnih resursa za implementaciju.
Obaveza sektora upravljanja kvalitetom je da u tome bude podrška, kao i oslonac za sve izazove u pomenutim procesima – da bude prisutan u celoj organizaciji i da deluje kao „saobraćajac" koji će usmeriti organizaciju i održati je na pravom putu razvoja u skladu sa zahtevima standarda. Jer mi smo ti koji poznajemo standard, a u saradnji sa svim nivoima menadžmenta i zaposlenih, koji su duboko u svojim procesima, tražimo put kojim ćemo na najbolji način zadovoljiti zahteve standarda.
Ukoliko se organizacija opredeli za implementaciju, postoje i razni državni fondovi koji nude pomoć u procesu implementacije standarda kvaliteta. Neoplanta je prošle godine učestvovala na SIEPA konkursu za izvoznike, a kada smo uvodili ISO 9001, podršku nam je pružio IFC.


PK: Sektor upravljanja kvalitetom (uloga i odgovornosti sektora UK u organizaciji, odgovornosti pozicije, karakteristike, osobine i izazove menadžera kvaliteta)
VT: Uloga sektora kvaliteta između ostalog jeste da obezbedi dovoljno jasnu informaciju o zahtevima, te da, uz odlično poznavanje kompanije, privrženost, posvećenost, istrajnost, a u saradnji sa osobama koje su odgovorne za određene procese, zahteve pokrene i sprovede do kraja.
U praksi to znači da je za pronalaženje rešenja neophodna saradnja zaposlenih iz predmetnih sektora i sektora upravljanja kvalitetom. Veoma je važno svakom pojedincu ukazati na značaj određenog zahteva za sistem i organizaciju, čime se lakše dolazi i do njegove realizacije.


PK: Kako je definisana odgovornost sprovođenja zakona u Vašem sistemu
VT: Neoplanta ima pravnu službu koja nas kroz uspostavljen sistem redovno obaveštava o novinama i promenama u zahtevima zakona, a svaki menadžer je u obavezi da obezbedi sprovođenje zakona u svom domenu. Sva važeća regulative se vodi kroz jedinstven spisak za kompaniju, podeljen prema sektorima I dostupan svim zainteresovanim stranama. Primera radi, moj sektor je zadužen za sprovođenje zakona iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, dok se bilo koji od zahteva zakona npr. iz proizvodnje prati u samom sektoru proizvodnje.


PK: Kako u praksi izgleda sprovođenje internih provera u Vašem sistemu
VT: U Neoplanti smo formirali Tim za interne provere, sa čanovima iz različitih sektora. U prvi mah posle uvođenja standarda smo organizovali sve interne provere u određenom periodu. Sada, kao jedan zreliji sistem, provere organizujemo na osnovu procene rizika, što znači da ukoliko je neko mesto rizičnije i ukoliko je imalo više neusaglašenosti u prethodnom periodu, češće se proverava. Obavezno proveravamo neusaglašenosti iz prethodnih provera, a trudimo se da sami sebe daleko strožije ocenjujemo nego kada nam dođu proverivači treće ili druge strane.

 

PK: Budući trendovi i planovi (Vaše mišljenje po pitanju budućih trendova na tržištu u vezi sa standardima u prehrambenoj industriji i konkurenciji domaćih proizvođača)

VT: Što se prehrambene industrije tiče, najveći naglasak je naravno na bezbednom proizvodu, čemu se sve više stremi i kad su u pitanju postavljanja zahteva određenih standarda za bezbednost hrane. Svakako, poreklo sirovine je sada vrlo škakljiva tema, što pokazuju i nedavni primeri utvrđivanja nepravilnosti u svetu (konkretno, skandal sa konjskim mesom u goveđim proizvodima i mesom kojem nije utvrđeno poreklo). Trendovi se kreću u pravcu sprečavanja mogućnosti prodaje sirovine nepoznatog porekla, kao i dodatne kontrole na prijemu, a koji će svojim sistemima osigurati da sirovina koja je puštena u procese proizvodnje bude proverena i odobrena.
Najveći oprez biće u domenu bezbednog proizvoda – kako nabavke osnovne sirovine, tako i u procesu proizvodnje i kontrole proizvoda.
Trend u privatnim standardima sada jeste Food Defence – odbrana proizvoda od terorističkih napada, što obuhvata ceo sistem obezbeđenja proizvoda kako od posetilaca, tako od strane zaposlenih, trećih lica itd.

 

PK: Zaključak (ukoliko imate neki krajnji savet za buduće menadžere kvalitetom, organizacije koje razmišljaju o uvođenju pojedinog standarda...)
VT: Svaki od standarda nosi svoje prednosti kojih menadžer upravljanja kvalitetom mora da bude svestan, i koje treba da prenese svojoj kompaniji uspostavljajući nove vrednosti.
Standardi daju prednost kompaniji u odnosu konkurenciju, jer unapređuju, šire poslovanje i omogućuju pristup novim tržištima.
Sa stanovišta menadžera upravljanja kvalitetom, veoma je zahtevno implementirati a naročito održati sistem kvaliteta, jer zahteva konstantno angažovanje „kvalitetlija", ali su rezultati u poslovanju i procesima veoma vidljivi i svakako pozitivni.

 

intervju_-_vesna_teodorovic