logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Autori:

Dr Branko Z. Popović, Dr Milivoj M. Klarin

  

Danas se na tržištu i dalje traži viši kvalitet proizvoda, ali se proverava i stabilnost tog kvaliteta sa važećim certifikatom za Sistem upravljanja kvalitetom, jer proizvođači sa atestom za kvalitet proizvoda imaju samo potreban, ali ne i dovoljan uslov za konkurentnost na svetskom tržištu.

Domaća privreda se našla pred brojnim zadacima; prilagođavanja novim standardima, potpunom izmenom odnosa prema kvalitetu, potrebom promene postojeće organizacione strukture, obukom stručnih kadrova, ubrzanom nabavkom nove opreme, izradom nedostajuće dokumentacije, itd., što sve nesumljivo stvara brojne teškoće i zahteva veća finansijska ulaganja.

Objavljivanjem ove knjige o upravljanju kvalitetom autori se nadaju da će svojim doprinosom olakšati neke od navedenih teškoća. Ova knjiga "Projektovani kvalitet proizvoda - Quality of Design" predstavlja 1. deo nove trilogije "Kvalitet proizvoda" koja će obuhvatiti knjige "Realizovani kvalitet proizvoda - Quality of Conformance" i "Korišćeni kvalitet proizvoda - Quality of Use".

Prethodnih godina je objavljena trilogija "Kontrolisanje kvaliteta proizvoda" sa knjigama: "Ulazna kontrola kvaliteta u Sistemu kvaliteta", Naučna knjiga, Beograd (1993), "Procesna kontrola kvaliteta u Sistemu kvaliteta", Mašinski fakultet, Beograd (2002) i "Izlazna kontrola kvaliteta u Sistemu kvaliteta" Nauka, Beograd (2000).

U ovoj knjizi su data gotova rešenja, bez strogih matematičkih formulacija, kako se zbog detalja ne bi ispustila potrebna celina. Pored toga su iz pedagoških razloga date mnoge nove definicije pojmova radi lakšeg razumevanja postojećih problema.

 

Sadržaj:

PREDGOVOR

 1. Sistem upravljanja
 2. Industrijski sistem
 3. Podsistem upravljanja kvalitetom
 4. Procesi određivanja rezultata
 5. Procesi upravljanja kvalitetom
 6. Osnovni kvaliteti rezultata procesa
 7. Proces istraživanja tržišnih potreba
 8. Proces rukovođenja industrijskim sistemom
 9. Proces upravljanja kvalitetom
 10. Proces projektovanja i razvoja
 11. Proces planiranja i pripreme
 12. Proces obučavanja kadrova
 13. Proces nabavljanja materijala i opreme