logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Autor:

Dr Ljubiša Papić

 

Od predstavljanja zahteva za sisteme menadžmenta zaštitom životne sredine (Environmental Management Systems) - standarda ISO 14001:2004, do decembra 2010. godine (podatak sa web site-a ISO) približno 200.000 organizacija u 155 zemalja sveta koristilo je predloženi model tog sistema.

Isti broj ga je uvelo u svoju organizaciju i sertifikovalo saglasno zahtevima ovog međunarodnog standarda. Doprinos srpskih organizacija tom broju je nesrazmerno mali - približno 290 sertifikata.Istovremeno, u Srbiji potreba i interesovanje za zaštitom životne sredine, uključujući uvođenje i sertifikaciju sistema menadžmenta zaštitom životne sredine, nesumnjivo se povećava. Ostavljajući izvan granica ove knjige razmatranje uzroka ove pozitivne pojave, treba istaći da na metodološkom planu podrška takvom trendu, nažalost, praktično nedostaje.

Kao osnova za ovu knjigu poslužili su materijali koje je autor pripremao za seminare iz oblasti sistema menadžmenta zaštitom životne sredine koje je izvodio Istraživački centar DQM. Učešće autora u svojstvu rukovodioca programa i predavača na seminarima u vodećim proizvodnim organizacijama:

  • Interklima, Vrnjačka Banja (150 zaposlenih),
  • RB Kolubara, Lazarevac (11.000 zaposlenih),
  • Elektrodistribucija Beograd, Beograd (1.750 zaposlenih),
  • Kolubara Metal, Vreoci (3.000 zaposlenih),

dopušta da se govori o postojanju nesumnjivog iskustva u ovoj oblasti. Mnoge primere, autor je pozajmio iz prakse rada baš tih organizacija.

 

Svi delovi knjige počinju od upućivanja na pitanja koja se u njima objašnjavaju. Pri tome, delovi koji se odnose direktno na zahteve međunarodnog standarda ISO 14001:2004 imaju zajedničke komponente:

  • određivanje ključnih termina koji se koriste u materijalu dela,
  • tekstovi zahteva odgovarajućeg elementa međunarodnog standarda ISO 14001, u drugoj redakciji (2004. godine),
  • komentari zahteva međunarodnog standarda ISO 14001:2004,
  • spisak procedura i zapisa, koje je potrebno i/ili korisno imati u sastavu dokumentacije sistema menadžmenta zaštitom životne sredine,
  • pitanja koja mogu interesovati sertifikaciono telo pri analizi funkcionisanja odgovarajućeg elementa sistema menadžmenta zaštitom životne sredine.

 

Poslednje dve komponente imaju izrazito praktičnu usmerenost.

Autor očekuje da će knjiga biti ne samo metodološko sredstvo, nego i praktični vodič i savetnik po pitanjima stvaranja, uvođenja i pripreme za sertifikaciju sistema menadžmenta zaštitom životne sredine.

 

Sadržaj:

Predgovor

Deo 1: Opšti problemi ekologije

Deo 2: Ekološki menadžment

Deo 3: Priprema sistema menadžmenta zaštitom životne sredine na osnovu međunarodnog standarda ISO 14001:2004

Deo 4: Planiranje aktivnosti za uvođenje i sertifikaciju sistema menadžmenta zaštitom životne sredine

O knjizi

O autoru

O Istraživačkom centru DQM