logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Autor:

Prof. dr Zdravko Glušica

 

Za svakoga ko želi prodati svoj proizvod na multinacionalnom evropskom ili američkom tržištu, od suštinskog značaja je čitanje publikacije o kvalitetu.

ISO 9001:2008 predstavlja sveobuhvatan skup pravila i propisa, specifikacija i preporuka koji omogućavaju proizvođaču (ili isporučiocu), malom ili velikom, da postavi funkcionalne procedure obezbeđenja kvaliteta koje će se primenjivati u okviru njihovih ograničenja.

Mnoge knjige su napisane na ovu temu, ali se čini da većina od njih automatski pretpostavlja da čitalac pripada velikoj proizvodnoj kompaniji ili uslužnoj kompaniji. Zaista, većina ovih velikih kompanija verovatno, već ima uspostavljen, u potpunosti, certifikovan sistem kvaliteta u mestu. Male i srednje proizvodne i/ili uslužne kompanije sada treba da postave slične sisteme, ali u manjem obimu, i da pokažu da mogu raditi u skladu sa zahtevima ISO 9001:2008.

Ova knjiga, sa nizom njenih primera i procedura audita, pokazuje kako manja i srednja kompanija mogu imati koristi iz zahteva ISO 9001:2008 i radeći na ovaj način, steći ulaz na mnoga unosnija tržišta.

Cilj ove knjige je da omogući da čitaoci, uz skroman trošak, sebi utvrde sistem menadžmenta kvaliteta usaglašen sa zahtevima ISO 9001:2008. Ali ISO 9001:2008 za malu i srednju privredu nije samo knjiga - on takođe obuhvata kompletan sistem menadžmenta kvalieta na disku koji svaka kompanija može reprodukovati bez zapošljavanja stručnjaka da ovo uradi za njih i obezbedi detaljan plan samoocenjivanja. Glavni delovi knjige su:

  • Struktura ISO 9001:2008,
  • Značaj kontrole kvaliteta i obezbeđenje kvaliteta,
  • Koraci ka uspešnoj registraciji,
  • Uputstvo za pisanje Poslovnika kvaliteta,
  • Uputstvo za pisanje operativnih procedura,
  • Izbor konsultanta,
  • ISO 9001:2008 - Objašnjenja i prikladna dokumentacija.

 

 

Sadržaj:

Predgovor

1. Uvod

2. Struktura ISO 9001

2.1.   Područje primene
2.2.   Normativne reference
2.3.   Izrazi i definicije
2.4.   Sistem menadžmenta kvaliteta
2.5.   Odgovornost menadžmenta
2.6.   Menadžment resursa
2.7.   Realizacija proizvoda
2.8.   Merenje, analiza i unapređenje

 

3. Kontrola kvaliteta i obezbeđenje kvaliteta

3.1.   Kontrola kvaliteta
3.2.   Obezbeđenje kvaliteta
3.3.   Specifikacije
3.4.   Obezbeđenje kvaliteta tokom životnog ciklusa proizvoda
3.5.   Koristi i troškovi obezbeđenja kvaliteta
3.6.   Troškovi neuspeha kvaliteta

 

4. Koraci ka uspešnoj registraciji

4.1.   Prvi korak: Razumeti ISO 9001:2008 i Poslovnik o politici kvaliteta
4.2.   Drugi korak: Razumeti sopstveni posao u vezi sa ISO 9001
4.3.   Treći korak: Uradite nacrt Poslovnika o politici kvaliteta
4.4.   Četvrti korak: Identifikujte minimalni broj procedura
4.5.   Peti korak: Počnite da radite nacrt i da dokumentujete procedure
4.6.   Šesti korak: Počnite da izdajete i implementirate procedure
4.7.   Sedmi korak: Dokumentujte i implementirajte u potpunosti
4.8.   Osmi korak: Napišite stalna radna uputstva ukoliko je neophodno
4.9.   Deveti korak: Konsolidujte sistem i počnite s efektivnim internim auditima
4.10.  Deseti korak: Izaberite ocenjivačko telo
4.11.  Jedanaesti korak: Planirajte i postavite ocenjivanje
4.12.  Dvanaesti korak: Uspešno ocenjivanje i registracija
4.13.  Trinaesti korak: Napredak posle registracije

 

5. Uputstvo za pisanje Poslovnika kvaliteta

5.1.   Dokumentovani sistem kvaliteta
5.2.   Izjava o politici kvaliteta
5.3.   Poslovnik kvaliteta
5.4.   Izbor reči
5.5.   Kontrolisana dokumentacija
5.6.   Detalji poslovnika o politici kvaliteta
5.7.   Obavezni zahtevi

 

6. Uputstvo za pisanje operativnih procedura

6.1.   Zašto operativne procedure?
6.2.   Model operativnih procedura
6.3.   Operativna procedura 1
6.4.   Operativna procedura 2
6.5.   Operativna procedura 3
6.6.   Operativna procedura 4
6.7.   Operativna procedura 5
6.8.   Operativna procedura 6
6.9.   Operativna procedura 7
6.10.  Operativna procedura 8

 

7. Izbor konsultanta

7.1.      Kako izabrati konsultanta?

 

8. ISO 9001 - Objašnjenja i prikladna dokumentacija

 

Literatura