logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Autor:

Dr Radoslav Raković

 

Ova kniga predstavlja prirodan nastavak knjige "Kvalitetom ka poslovnoj izvrsnosti" (Izdavač Energoprojekt - InGraf, juni 2006. godine) i oslanja se na nju iz više razloga. Pre svega, autor je isti.

Drugo, oblast sistema kvaliteta je do te mere povezana sa projektima i upravljanjem njima da su jedna bez druge nezamislive, jer nose u sebi istu ideju - uređenje poslovnih procesa kako bi se što uspešnije poslovalo na zadovoljstvo svih učesnika. I na kraju, ali i ne najmanje važno, literature iz obe obalsti ima dosta, ali se ove teme retko razmatraju zajedno, s obzirom da su autori često specijalisti samo za jednu od njih.

Treba naglasiti da je ova knjiga dobrim delom orijentisana prema tzv. "investicionim" projektima. Razlog za to je činjenica da ova vrsta projekata angažuje najviše resursa, ljudskih i materijalnih, da su ovi projekti najčešće veoma složeni i dugotrajni, a to su uslovi u kojima sve ono što je sadržano u ovoj knjizi najviše dolazi do izražaja. Naravno, navedeni elementi mogu se u većoj ili manjoj meri primeniti i na ostale vrste projekata, u istom ili modifikovanom obliku, ili se izostavljaju, jer ne odgovaraju karakteru projekta. Namera nije bila da se daju precizna uputstva za realizaciju projekata, već da se promoviše sistematičan pristup u ovoj oblasti koji povećava izglede za uspešan rad i ukaže na probleme koji se mogu pojaviti kako bi se izbegle ili bar ublažile njihove posledice po ishod projekata.

 

Sadržaj:

 1. Uvod,
 2. Osnove upravljanja projektima,
 3. Osnove kvaliteta na projektu,
 4. Kako stići do projekta,
 5. Planiranje realizacije projekta,
 6. Praćenje, kontrola i izveštavanje,
 7. Rizik na projektu,
 8. Kvalitet na projektu,
 9. Rukovodilac projekta,
 10. Komunikacije na projektu i upravljanje konfliktima,
 11. Softverski alati za upravljanje projektima,
 12. Veza sa drugim menadžment disciplinama,
 13. Zablude i teškoće,
 14. Rečnik osnovnih pojmova,
 15. Literatura.
 • Važni internet sajtovi,
 • Pogovor.