logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Autori:

Radoslav Grujić, Vincente-Almenar Sanchis, Radomir Radovanović

 

U okviru Tempus IB_JEP projekta 16140-2001 realizuje se serija seminara za proizvođače i prerađivače hrane. Konzorcijum projekta je odlučio da stručnjacima iz fabrika za proizvodnju hrane predstavi HACCP principe sa željom da proizvođači hrane što pre implementiraju HACCP u svojoj praksi.

 

Da bi slušaocima na ovim seminarima što bolje približili predavanu materiju, autori su za seminar o HACCP-u napisali ovu knjigu.

Knjiga može da posluži studentima koji se obrazuju u oblasti prehrambenih tehnologija i kontrole namirnica. Pored toga, knjiga treba da posluži kao priručnik za stručnjake koji se bave proizvodnjom, preradom i kontrolom hrane.

 

Sadržaj:

1. Uvod

1.1.   HACCP kroz celi lanac ishrane

1.2.   Istorijat HACCP koncepta

1.3.   Potreba za efektivnom metodom osiguranja bezbednosti hrane

1.4.   Međunarodni status HACCP sistema

 

2. Higijena u proizvodnji hrane

2.1.   Propisi o hrani i bezbednosti hrane

2.2.   Rizici u proizvodnji hrane

 

3. Generalni principi higijene u procesu proizvodnje hrane

3.1.   Dobra proizvođačka praksa (GMP)

 

4. Analiza rizika i kritične kontrolne tačke (HACCP)

4.1.   Uvod

4.2.   Istorija i pozadina HACCP sistema

4.3.   HACCP definicije

4.4.   Smernice za primenu HACCP principa

 

5. Analiza rizika i kritične kontrolne mere (HACCP) - Praktični pristup

5.1.   Uvod

5.2.   Razvoj HACCP sistema

5.3.   Priprema

5.4.   Realizacija (HACCP principi)

 

6. Primer - Pohovane palačinke sa mlevenim mesom

 

7. Literatura

 

8. Dodatak

8.1.   Definicije

8.2.   Model standardnih radnih sanitarnih procedura (SSOP)

8.3.   HACCP principi

8.4.   Lista skraćenica

8.5.   Elementi koje treba uvažiti prilikom vršenja analiza rizika

8.6.   Neki primeri prethodnih programa

8.7.   Primeri HACCP zapisa

 

Napomena: Knjiga je pisana dvojezično.