logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Autori:

Sara Martimore, Carol Wallace

Pripremio:

prof. dr Zdravko Glušica

 

Cilj ovakvih izdanja je da obezbede koncizne i jednostavne informacije koje su namenjene profesionalcima ili studentima koji žele da steknu znanje. Ova knjiga nudi uvod u HACCP, čitaocima kojima nije dobro poznata ova materija.

Ova knjiga je tako strukturirana da je čitalac može "preleteti" u roku od nekoliko sati i može dobiti odgovore na neka osnovna pitanja. Knjiga je tako koncipirana da ne mora da se čita po redu da bi shvatili o čemu se radi u HACCP-u. Pisci su izabrali modularni oblik. Ako čitalac želi da čita samo određene delove, može mu kao pomoć služiti rečnik pojmova na kraju knjige.

Knjiga uključuje ček-liste, teze, dijagrame tokova i šematske dijagrame. Svako poglavlje ima navedene "Ključne tačke". Oni su tu da informišu čitaoca o ključnim stvarima, a pogodne su i za ponovno vraćanje na datu oblast.

 

Sadržaj:

Predgovor

 

1. Uvod u HACCP

1.1.   Najčešće postavljana pitanja

 

2. Objašnjenje HACCP sistema

2.1.   Pregled HACCP sistema - kako sve uskladiti?

2.2.   HACCP u kontekstu ostalih menadžerskih sistema - Šta jeste, a šta nije HACCP?

2.3.   Šta je potrebno za početak - Faze pripreme i planiranja

 

3. HACCP u praksi

3.1.   Priprema za razvoj HACCP plana

3.2.   Primena principa

3.3.   Implementacija HACCP plana

3.4.   Održavanje HACCP plana

3.5.   Zaključak

Epilog

 

Dodatak A: Studija slučaja: Zamrznuti kolač od sira

Dodatak B: Rečnik pojmova