logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Autor:

mr Marjetka Ristić

 

Ova publikacija, u okviru serije koju pokreće Savet za kvalitet, ima za cilj da podrži stvaranje Pokreta za kvalitet u Srbiji. Ona na popularan i duhovit način objašnjava osnovne pojmove u okviru nove filozofije poslovanja.

Ovakav stil prezentacije suštine međunarodnih standarda JUS ISO 9000 privući će pažnju poslovnih ljudi, stručnjaka u ovoj oblasti, a istovremeno je razumljiva i čitljiva kao publikacija za sve oblike obrazovanja. Radi toga se i nudi najširem krugu čitalaca. Ona će doprineti da promenimo svoj odnos prema svetu, proizvodnji i kvalitetu života, ali i odnos razvijenog sveta prema nama. Samo tako možemo postati deo razvijenog sveta.

Sadržaj:

  1. Uvod
  2. Važni pojmovi
  3. Standardi kvaliteta
  4. Famozni JUS ISO 9000
  5. Razvoj sistema za kvalitet
  6. Menadžeri i kvalitet
  7. Strategija kvaliteta
  8. Unapređenje kvaliteta
  9. Kako se organizovati
  10. Šta dalje