logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Autori:

dr Vojislav Vulanović, dr Dragutin Stanivuković, dr Bato Kamberović, dr Rado Maksimović, dr Nikola Radaković, mr Vladan Radlovački, mr Miodrag Šilobad

 

Posle višegodišnjeg istraživačkog napora, u teorijskim izučavanjima i praktičnoj primeni, u oblasti definisanja modela integralnog sistema za upravljanje kvalitetom zasnovanog na zahtevima serije standarda JUS ISO 9000, autori su u ovoj knjizi dali sumarni prikaz, odnosno sintezu koncepcije poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom saglasno zahtevima standarda uz posebno uvažavanje novina u seriji standarda ISO 9000:2000.

U prilogu je dijagramima toka opisan određeni broj realnih procesa iz različitih grana privrede. Izbor i detaljnost opisa procesa, čitaoca na jednostavan način usmerava na racionalnu primenu principa opisanih u prvih deset delova knjige.

 

Sadržaj:

 1. Uvod
 2. Razvoj i struktura standarda sistema upravljanja kvalitetom
 3. Sistem upravljanja kvalitetom - zahtevi
 4. Sistem upravljanja kvalitetom
 5. Odgovornost rukovodstva
 6. Upravljanje resursima
 7. Realizacija proizvoda
 8. Merenje, analize i poboljšanja
 9. Zaključak
 10. Širi pregled literature
 11. Prilog