logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Autor:

Vidosav D. Majstorović

 

Ovaj udžbenik ima nekoliko celina. Na početku je dat značaj koncepta menadžmenta totalnim kvalitetom u savremenom poslovanju. Posle toga, izloženi su TQM modeli od prve do četvrte generacije, njihova struktura i osnovne karakteristike.

Imajući u vidu globalne pravce našeg privrednog razvoja,  posebno je izložen model TQM-a za male i srednje organizacije. Da bi organizacija mogla da vrši benchmarking (poređenje sa najboljima) u ovoj oblasti, dati su, iz svetskog iskustva i nivoi TQM unapređenja.

Pošto se unapređenje kvaliteta u našoj zemlji izvodi logičkim redom: ISO 9000 - TQM, ovde je posebno izložena veza između ova dva prilaza. Takođe su, radi uspostavljanja naučnih istraživanja u ovoj disciplini i kod nas, dati neki istraživački pravci u ovoj oblasti u svetu. Na kraju, prikazan je globalni sadržaj TQM projekta za neku organizaciju, koja želi da uđe u ove procese.

 

Sadržaj:

  1. Uvodne napomene
  2. Značaj TQM-a u savremenom pooslovanju
  3. TQM modeli
  4. TQM za male i srednje organizacije
  5. Nivoi TQM unapređenja - poređenje sa najboljima
  6. Veza između ISO 9000 i TQM-a
  7. Istraživanja u oblasti TQM-a
  8. Projekat uvođenja TQM-a
  9. Zaključak