logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Autor:

dr Živko Mitrović

 

Ova publikacija je namenjena vrhovnim menadžerima sa ciljem da im se približe standardi serije JUS ISO 9000 i da se ukaže na mesto i ulogu menadžera u pripremi, projektovanju, uvođenju i atestiranju sistema kvaliteta.

Materijal koji je iznet u ovoj publikaciji kreiran je tako da obuhvati globalne aktivnosti na upravljanju kvalitetom, i to: planiranje, organizovanje, obezbeđenje i raspoređivanje kadra, rukovođenje i kontrolisanje.

Sadržaj:

  1. Pojmovi i definicije
  2. Značaj i ciljevi standarda za kvalitet
  3. Struktura standarda serije JUS ISO 9000
  4. Razvoj sistema kvaliteta
  5. Uloga menadžera u sistemu kvaliteta
  6. Politika kvaliteta
  7. Tehnologija uvođenja i rada sistema kvaliteta
  8. Projektovanje i rad organizacije sistema kvaliteta
  9. Definicije
  10. Literatura