logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Autori:

Nikola Stefanović i Živadin Stefanović

 

Monografija Liderstvo i kvalitet jednostavno je metodološki postavljena: u prvom delu obrađuje se liderstvo, u drugom delu kvalitet, a u trećem delu se uspostavlja veza između liderstva i kvaliteta. Namenjena je svima koji se bave pitanjima upravljanja preduzećima na osnovu koncepta kvaliteta i razvoja liderskih potencijala.

 

Značaj ove monografije posebno dolazi do izražaja u uslovima brzorastućih tržišta, u zemljama Istočne Evrope u tranziciji, u kojima se menja struktura vlasništva i postepeno se dešava institucionalizacija korporativnog upravljanja, okrenutog satisfakciji potrošača, njihovim potrebama, željama i očekivanjima.

Sadržaj:

Prvi deo: Liderstvo  

 1. Osnove liderstva
 2. Teorije i stilovi liderstva
 3. Jednodimenzionalni i dvodimenzionalni pristupi
 4. Emotivna inteligencija lidera
 5. Transformaciono liderstvo

 

Drugi deo: Kvalitet

 1. Koncept kvaliteta
 2. Sistem kvaliteta
 3. Standardi i dokumenta kvaliteta
 4. Modeli i okviri za menadžment kvalitetom
 5. Planiranje kvaliteta
 6. Marketing u sistemu kvaliteta

 

Treći deo: Primena liderskih stilova u kvalitetu

 1. Implementacija upravljanja
 2. Merenje performansi
 3. Uloga lidera u kvalitetu
 4. Liderski stilovi u konceptu kvaliteta
 5. Slučaj

 

Literatura