logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Autori:

Varga Janoš, Đorđević Ljiljana, Đorđević Biljana, Karadžić Magdalena, Nemet Bea, Darvaš Olga, Krivošik Sabina, Ulična Erika

 

Osnovu svakog sistema zdravstvene bezbednosti čine važeći zakoni i standardizovani propisi za dati proizvod ili privrednu oblast. Aktuelni zakoni u momentu objavljivanja ovog dokumenta se ubrzano usaglašavaju sa propisima koje primenjuje Evropska Unija.

Jedan od ključnih zahteva evropskih propisa u ovoj oblasti je zahtev za primenom HACCP sistema. Stoga nije čudno da se u poslednje vreme o HACCP-u i sistemima menadžmenta za osiguranje zdravstvene bezbednosti hrane mnogo govori.

Veliki broj organizacija je započeo njihovu implementaciju, ali, nažalost, relativno mali broj stručnjaka su imali priliku da se u potpunosti sistematično upoznaju sa zahtevima dokumenta na kome se zasniva čitav koncept. Svrha ovog izdanja je da popuni prazninu u ovoj oblasti u našoj zemlji, ali bez preteranog "teoretisanja" ili uskih granskih specifičnosti. Knjiga koju zajednički objavljuju Consact i Adižes ima ulogu podsetnika i/ili priručnika pri upoznavanju i primeni zahteva sistema HACCP za najširi krug potencijalnih korisnika.

 

Sadržaj

  1. Uvod
  2. Ciljevi
  3. Područje primene, upotreba i definicije
  4. Primarna proizvodnja 
4.1.   Higijena okoline 
4.2.   Higijenska proizvodnja sirovina 
4.3.   Rukovanje, skladištenje i promet 
4.4.   Čišćenje, održavanje i higijena zaposlenih u primarnoj proizvodnji 

 

5. Izgradnja i uređenje postrojenja

5.1.   Lokacija
5.2.   Objekti i prostorije
5.3.   Oprema
5.4.   Ostala postrojenja

 

6. Kontrola postupaka 

6.1.   Kontrola potencijalnih opasnosti za namirnice
6.2.   Ključne tačke sistema za kontrolu higijene
6.3.   Zahtevi za ulazne materijale
6.4.   Pakovanje
6.5.   Voda
6.6.   Upravljanje i nadzor
6.7.   Dokumemtacija i zapis
6.8.   Procedure povlačenja proizvoda
6.9.   Održavanje i čišćenje postrojenja

 

7. Održavanje i čišćenje

7.1.   Programi čišćenja
7.2.   Sistem kontrole štetočina
7.3.   Upravljanje otpadom
7.4.   Praćenje delotvornosti

 

8. Lična higijena u preduzeću 

8.1.   Zdravstveno stanje
8.2.   Bolesti i povrede
8.3.   Lična higijena
8.4.   Ponašanje
8.5.   Posetioci

 

9. Transport

9.1.   Opšte odredbe
9.2.   Zahtevi
9.3.   Korišćenje i održavanje

 

10. Informacije o proizvodima i obaveštavanje potrošača

10.1.  Identifikacija količine istovrsne robe
10.2.  Informacije o proizvodu
10.3.  Deklarisanje
10.4.  Edukacija potrošača

 

11.  Obuka

11.1.  Svest i odgovornosti
11.2.  Programi obuke
11.3.  Upustva i nadzor
11.4.  Pomoćna obuka

 

12.  Sistem analize opasnosti i kritične kontrole tačke (HACCP) i smernice za njegovu primenu