logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Autor:
Milenko N. Heleta

 

Ova knjiga namenjena je svim menadžerima i profesionalcima različitih zanimanja koji žele da orijentacijom na kvalitet primene savremen, inovativan, profitabilan i odgovoran način rada, baziran na konceptu TQM, kao i profesorima i studentima različitih fakulteta na kojima se izučavaju menadžment i kvalitet.

TQM predstavljen u ovoj knjizi integriše tržišne, tehničke, ekonomske, organizacione i etičke aspekte poslovanja u multifunkcionalan koncept. Promoviše nov metod menadžmenta zasnovan na liderstvu menadžera i participaciji svih zaposlenih u procesu stvaranja kompanije koja uči skokovitim i priraštajnim poboljšanjima i inovacijama proizvoda atraktivnog kvaliteta i u ostvarivanju izvrsnosti interne organizacije i poslovnih rezultata kompanije. Postojeća svetska ekonomska i nadolazeća ekološka kriza pokazuju u punom smislu da je koncept totalnog kvaliteta najbolji, a možda i jedini preostali celoviti način da se uspostavi balans između održivog razvoja i kvaliteta življenja na Zemlji.

 

Sadržaj:

  1. Predgovor
  2. Kvalitet globalni fenomen
  3. Stanje razvoja TQM
  4. Novi koncept kvaliteta
  5. Integrisani menadžment sistemi
  6. Model izvrsnosti
  7. Mogućnosti organizacije za izvrsnost
  8. Kontinualna poboljšanja i inovacije
  9. Unapređivanje kvaliteta i razvoja proizvoda
  10. Rezultati organizacije
10.1.  Rezultati prema kupcima
10.2.  Rezultati prema ljudima
10.3.  Rezultati prema društvu
10.4.  Performanse ključnih rezultata

 

     11. Samoocenjivanje izvrsnosti

11.1. Merenje ostvarenja izvrsnosti
11.2. Kriterijumi MH modela za ocenjivanje izvrsnosti
11.3. PROPR matrica za računanje rezultata samoocenjivanja
11.4. Lista sumarnog obračuna rezultata
11.5. Mehanizam obračuna
11.6. Poređenje obračuna sa najboljom evropskom praksom

 

      12. Alati i tehnike za TQM
      13. Literatura